MUSKA EFSUNLAMA

SORU: s.a hocam muska nazar boncuğu vs ve efsunlama kısaca bizleri bilgilendirirmisiniz

Soran: mustafa tatlı - 15.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Muska, şartlarına riayet edildiğinde kullanılabilir. Şehid Abdullah AZZAM ra Cihad Dersleri kitabının 2. cildinde bunun şartlarına değinmiştir. Nazar boncuğunu takmak asla caiz olmaz. Caiz olan afsunlama şer'î ıstılahta rukye dediğimiz, Kur'ân ve sünnetle tedavi yöntemidir. Kişi kendi tercih ettiği bazı ayetleri okumak suretiyle kendine veya bir başkasına rukye yapabilir. Ayrıntı için Felak ve Nâs surelerinin tefsirlerine bakılabilir. Bu hususlar çok detaylı olup ayrıntılı bilgi için Muhterem Hasan KARAKAYA Hocamız'ın Beka Yayınları'ndan çıkmış olan Akaid kitabına müracaat etmenizi tavsiye etmekle yetiniyoruz.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası