YÜCE ALLAH'IN UZVU VAR MIDIR?

SORU: SORU:Gerek insanoğlu gerekse yaratılmış ve yaratılacak olan bütün ''MAHLUKAT'' hemen hemen hepsi etten,kandan,kemikden,maddeden,cisimden,meydana gelen veya başka Türlü ''UZUV''lar'dan oluşuyor.
Allah cc elbetteki Mahlukatın kine benzer etten,kandan,kemikden,maddeden,cisimden, meydana gelen veya başka Türlü ''UZUV''lardan oluşmaz.Bu düşünce küfür olur.
Peki,Allah cc Yaratılmış Hiçbir Mahlukatınkine benzemeyen ve Hiçbir Mahlukda olmayan bir şekilde ve keyfiyetini bilemediğimiz şekilde ''UZUV''lardan oluşur mu ? Yukarıda saydığım gibi,''MAHLUKATINKİNE'' benzer etten,kandan,kemikden,maddeden,cisimden, meydana gelen veya başka Türlü değil, keyfiyetini bilemediğimiz,Hiçbir mahlukatınkine benzemeyen ve hiçbir mahlukda olmayan şekilde ''UZUV''lardan oluşur mu ?

Soran: Aişe Şenocak - 23.09.2017

CEVAP: Yüce Allah'ın uzvunun olduğuna dair elimizde herhangi bir delil yoktur. İmam Ebu Hanife ve İmam Tahavi kitaplarında bu meseleyi şöyle izah etmişlerdir:

Ebû Hanîfe (ra) Fıkh-ı Ekber'de Şöyle Der: 'Allâhu Teâlâ'nın, Kur'ân'da zikrettiği gibi yed'i (=el), vech'i (=yüz) ve nefsi vardır. Allâhu Teâlâ'nın Kur'ân'da zikretmiş olduğu vech, yed ve nefs, onun keyfiyyetsiz sıfatlarıdır. 'Onun yed'i kudretidir veya nimetidir.' denmez. Çünkü bunda sıfatın iptali vardır; Kaderiyye ile Mutezile'nin görüşüdür. Onun yed'i, keyfiyyetsiz sıfatıdır; onun gazâbı ve rızâsı, yine onun keyfiyyetsiz iki sıfatıdır.'

İmâm Tahâvî (ra) Meşhur Akaid Metninde Şöyle Der: 'Allâh -azze ve celle- sınırlardan, uç noktalardan, parçalardan, uzuvlardan, aletlerden yücedir.'

Bu iki imamın görüşlerini aktarmak konu hakkında yeterlidir.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası