AHAD HABER AKİDEDE DELİL OLUR MU, İTİKATTA AHAD HADİSE İTİBAR EDİLİR Mİ?

SORU: selamun aleykum. Değerli hocam ahad hadis akidede delil olur mu? bugüne kadar zan ile akide belirlenemez ahad haberde zan ifade eder şeklinde öğrenmiş idik. ancak guraba yayınlarından bir kitap okudum. ahad haberin akide amel farketmeden delil olacağını söylüyor hatta bu konuda icma olduğunu söylemiş subhanallah. Allahın selamı üzerinize olsun

Soran: yasin damar - 15.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Âhâd haber, mütevatirlik seviyesine ulaşamamış haber demektir, sahihse zann-ı gâlib ifade eder. Yani bu rivayetin sahih olmama ihtimalini ciddiye almayız fakat bu ihtimali yok da saymayız. Âhâd haber itikadda hüccet değildir. Bu haberi inkâr eden kişiyi kimse tekfir etmemiştir. Fakat sahih olması durumunda bu haberi inkâr etmek dalalettir. Bu haberin bizatihi kendisini inkâr eden kişi tekfir edilmiyorken, bu rivayetle sabit olmuş olan bir hükmü inkâr edenin tekfir edilmesi makul değildir.

Hem düşünsenize Yüce Allah bir peygamber gönderiyor, o peygamber, inkar edildiğinde kâfir olunacak olan, cehennemden çıkılamayacak olan bir gerçeği, etrafındaki insanlardan küçük bir topluluğa tebliğ ediyor ve bu hal özere vefat ediyor; ümmetinin büyük bir bölümü bu hadisi bilmiyor olduğu halde, peygamber aslî görevini icra etmiş sayılıyor. Bu mümkün de değildir, peygamber gönderme amacına uygun da değildir.

Selefî meşreb kardeşlerimiz bu meselede farklı düşünmektedir. Meseleye dayanak olarak getirmekte oldukları delillerin geneli amelle alakalıdır, itikadla alakalı değildir. Delilleri, meseleye onların lehine dayanak teşkil edememektedir.

Özetle âhâd haberi itikadda hüccet kabul etmek -haşa- peygamberimizin (sav), tebliğ görevini hakkıyla yerine getirmediğini iddia etmektir. Âhâd haberin kendisini inkâr eden kâfir olmadığı gibi bu haberle tesbit edilmiş olan bir hükmü inkâr da küfür değildir. İmâm el-Cessâs (ra), Ahkâm Tefsîri'nde şöyle demiştir: 'Âhâd haberle itikad tesbiti vacib değilse de caizdir.' Allâhu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası