KABİR AZABI VAR MIDIR

SORU: Selamunaleykum hocam, kişi bilerek ve isteyerek kabir azabı yoktur derse dinden çıkar mı? Sonuçta sahih hadisleri inkar etmiş oluyor.

Soran: muslim - 14.09.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Sorunuz bazı teknik ayrıntılarla açıklanabilecek bir sorudur. Kabir azabının varlığı bazı ayetlerin işareti, bazı sahih hadislerin sarih beyanı ve ehli sünnetin ittifakıyla sabittir. Kabir azabını inkar eden kişi bu delilleri inkar ediyorsa kafir olur. Delilleri değil de delillerden anlaşılan manayı inkar ediyorsa, o zaman ehli sünnetin dışına çıkmış olur, dalalettedir, fasıktır. Kişi bazen kendisini kafir yapacak bir söz söyler fakat cehaleti, nassları tevil etmesi, âlim zannettiği kişilerin kendisini saptırması gibi sebeplerle tekfir edilmez. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası