ŞİİLER VE ALEVİLER KAFİR MİDİR

SORU: Selamunaleykum hocam, şia ve alevilerin kendilerine göre ibadetleri var. Örn: Ramazan'da oruç tutmuyorlar, belirli günlerde oruç tutuyorlar ve bayramları da farklı. Ayrıca Hz. Ali yi (haşa) ilahlaştırıyorlar. Şia ve alevilere müslüman diyebilir miyiz?

Soran: müslüman - 16.09.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Tek tip bir Şii ve tek tip bir Alevi modeli yoktur. Şiilerden ve Alevilerden müşrik olanlar vardır. Fakat genelleme yapıp tamamının kafir olduğunu söylemek uygun değildir. Her Şii ve her Aleviyi ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Son dönemde kendilerini selefi diye adlandıranların Şiayı tekfir konusunda toptancı davranması ve ehli sünnetin menheci olarak lanse etmesi sizi aldatmamalıdır. Her Şii ve Alevi fırkayı, hatta ferdi ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası