NEHC'UL BELAĞA KİTABI

SORU: Esselamu aleykum kıymetli hocam,nehc'ul belağa isimli Abdulbaki Gölpınarlı'nın tercüme ettiği eser'in güvenilir olup olmadığını ve tavsiye edip etmiyeceğinizi sormuştum,ancak sorum kaldırılmış,yanlış bir şey mi sordum anlayamadım,yoksa yanlışlıkla mı silindi?günlerdir sorunun cevabını bekledim.Bu bir hata ise özür dilerim.

Soran: Gülizar Rayhan - 23.09.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Önceki sorunuzda yayınevi ve mütercim adı yazmış olmanızdan dolayı reklam amaçlı gönderildiğini düşündük, bu sebeple sildik. Fakat soruyu tekrar sormuş olmanızdan dolayı cevap beklediğinizi anlamış bulunuyoruz, kusura bakmayın. Nehcu'l-Belâğa isimli kitap Hz. Ali'ye nispet edilen, Şii kaynaklı bir kitaptır. Kimisi bu kitabı Hz. Ali'nin bizzat yazdığını iddia ederken diğer bazıları ise kardeşi Rızâ'nın telif ettiği görüşündedir. Ehli sünnet bu kitaba itibar etmemektedir. Sened olarak da metin olarak da problemli bir kitaptır. İçinde 3 büyük halifeye sövgüler olması, sahih hadis kitaplarındaki nakillerle çelişmektedir. Özetle kitap ehli sünnete göre muteber değildir, Hz. Ali'ye ait değildir. Kitabı yazan kişi bu kitabı Hz. Ali'nin yazdığını uydurmuştur. Tercümesini inceleme fırsatımız olmadı. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası