ALDIĞI KURBAN ÖLEN KİŞİ YENİDEN KURBANLIK ALIP KESMELİ MİDİR

SORU: Sa. Hocam fakir yahut zengin bir kişi kurbanlik bir koyun alsa arefe günü olse daha sonra kurban kesmesi vacip olur mu? Hanefi mezhebinde; başlanılan bir ibadeti bitirmek vaciptir kaidesine girermi? Selametle kalın

Soran: yasin damar - 04.10.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Zengin kişi kurbanlık alsa sonra kurbanlığını yitirse başka kurban alıp kesmelidir. Fakir kişinin kesmesi gerekip gerekmediği hususunda Hanefî mezhebi içerisinde ihtilaf mecvut. Kimisi fakirin kurban kesmesinin nafile ibadet olduğunu, kurban kesmeye karar vermekle bunu adamış olacağını ve adak kesmenin de vacip olduğunu söyleyerek yeni bir hayvan alıp kesmesi gerektiği görüşüne gitmiştir. Diğer hanefiler ise yeni bir kurban almasını şart koşmamıştır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası