MEZHEP TAKLİT ETMEK ŞART MIDIR

SORU: s.a hocam bir kişi dese ki ben dört mezhebide taklit ederim kimse karışamaz fetva varmı var delil varmı var islam kolaylık dinidir dese nasıl cevap verelim hükmü nedir.

Soran: mustafa tatlı - 16.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Meseleyi açıklamadan önce bir örnek verelim. Nikah meselesinde Hanefî Mezhebi'nde kızın velisinin izni şart değildir. Malikî Mezhebi'nde ise şahit şart değildir. Bu 2 mezhebin ruhsatlarını cem edersek, bir kızla bir erkek anlaşır ve nikah kıyıp giderler. 4 mezhebin ruhsatlarıyla kıyılmış olan bu nikah 4 mezhebe göre de batıldır. Hanefilerde şahitsiz nikah olmaz, diğer 3 mezhebde ise kızın veli izni olmazsa nikah olmaz. Her bir mezheb de bu nikahı geçersiz saymaktadır. Bir hocamız şöyle bir ifade kullanmıştı: 'Ruhsatlar arasında dolanmak fasıklıktır.' Kişi sahih delile tabi olmak için görüşleri araştırır da o görüşü tercih ederse, buna ruhsat verenler vardır. Fakat sadece kolayına geldiğinden dolayı görüşler arasında dolanmak kişiyi fıska götürebilir. Allâhu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası