RUDANİNİN KİTABINDAKİ HADİSLER SAHİH MİDİR

SORU: selamun aleykum hocam,rudaninin kitabında barındırdığı hadisler sahih mi?

Soran: Ayhan akoluk - 08.10.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. İmam Rûdânî'nin, 14 muteber hadis kitabındaki hadisleri tekrarlardan arındırarak bir araya getirdiği Cemul-Fevâid isimli kitabında sahih hadisler de bulunmaktadır, sahih olmayan hadisler de... Fakat kitap, hadislerin sıhhati hakkında okuyucuyu bilgilendirmektedir. Hadisin sıhhati hakkındaki bilgiyi yine kitap vermektedir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası