KADIN İLE ERKEKLERİN NAMAZLARI ARASINDA FARK VAR MIDIR

SORU: Esselamü aleyküm,
Hocam günümüzdeki bayanların namaz kılış şekilleri ile ilgili(Rukuya eğilmeli,son kaide de oturuş şekilleri) hadisler var mıdır? Yoksa bilinen hadisler ışığında bu kılış şekli hatalı mıdır? Esselamü Aleyküm

Soran: Ayşe Meryem İnanan - 08.10.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Erkeğin namazı ile kadının namazı arasında birtakım farklılıklar olduğu ittifak konusudur. Buhari ve Müslim'in Sahih isimli kitaplarında Allah Rasulü'nün sav 'Erkek için tesbih, kadın için el çırpma vardır' dediği nakledilmiştir. Yani imam namazda bir hata yapacak olursa cemaatteki erkekler 'subhanallah' der, hanımlar ise el çırpar. Böylece imam yanıldığını anlar. Bu hadis ile benzerleri ve kadının namazdaki tesettürünün erkeklerden farklı olması, mutlak olarak kadın ile erkeğin namazlarının, herhangi bir sebeple birbirinden farklı olabileceğini göstermektedir. Bundan sonra namazın her bir rüknünü ayrıca incelemek gerekir.

Allah Rasulü'nün sav ilk tekbirde ellerini omuz hizasına kadar kaldırdığı ve kıyamda ellerini ne şekilde bağladığıyla ilgili muhtelif sahih rivayetler vardır. Hanımlar bu rivayetlerden, tesettürlerine daha uygun olanı tercih ederse güzel bir davranışta bulunmuş olur. Rükuya eğildiklerinde erkeklerinkinden daha az eğilmesi gerektiğiyle ilgili bir rivayete ulaşamadık. Secdede kadınların kendini kapatmasıyla ilgili olarak İmam el-Beyhaki'nin naklettiği hadisler olmakla beraber bu hadisler günümüze sahih yollarla ulaşmamıştır. Fakat Hanefi ve Şafii mezheplerinde secdede kadınların kendini kapatması gerektiğinin söyleniyor olması, bu iki mezhep müctehidlerine bu hadisin sahih yollarla ulaştığını göstermektedir. Oturuşlarda ayakların yayılacağına dair hadis Buhari'nin Sahih'inde nakledilmiştir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası