FARZ NAMALARDAN SONRAKİ TEŞRİK TEKBİRLERİ

SORU: Selamunaleykum hocam, kurban bayramında farz namazlardan sonra söylenen teşrik tekbiri ile ilgili hadisler Beyhaki'de geçiyor. Beyhaki hadisleri de genelde zayıf oluyor. Bunun aslı nedir? sahih hadisler var mı? Bir de farz mı?

Soran: muslim - 14.10.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Farz namazlardan sonraki teşrik tekbirleri Allah Rasulü'nden sav sahih rivayetlerle nakledilmemiştir. Sahih rivayetler sahabenin bu tekbirleri getirdiğiyle ilgilidir. Bu sebeple teşrik tekbirlerine mutlak manada sahabenin sünnetidir, denebilir. Sahabe ameline itibar derecesine göre mezhebler teşrik tekbirlerinin hükmü hakkında ihtilaf etmiştir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası