MÜTEVATİR HADİSİN ŞARTLARI

SORU: selamun aleykum. Hocam bir hadisin mütevatir olması için en az 5 sahabeden gelmesi gerektiğini söyleyenler olduğu gibi, 300 küsür sahabeden gelmesi gerektiğini söyleyenlerin olduğuda kitaplarda mevcut bir vakıa. Malumumuz mütevatir hadisin inkarı küfürdür. o halde hocam 5 sahabeden gelen hadisin inkarı küfür olacak(5 kişiyi esas alan imama göre)daha fazla sayı belirten imamlara göre olmayacak öylemi? Mesele iman küfür meselesi olduğu için arada bu kadar büyük bir farkın olması ilmi açıdan bir hezeyan olmaz m? diye acizane kafamda bir sorudur? Cahillerle sizi uğraştırıyoruz hakkınızı helal edin:) selametle

Soran: yasin damar - 19.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Ahkâm noktasında fertlerin değil devletin mezhebi caridir. Devlet kişinin tekfir edilmesini gerektiren meseleleri zabtu rabt altına alır ve toplumda bu meseleler hakkında bir cehalet kalmayacak şekilde ilam eder. Bu durumdan sonra artık kişiler, kendi mezheb ve menheclerine göre hangi görüşte olursa olsun, devletin tercihi geçerlidir, bu tercihe göre yargı kurumları kurulur. Ahkâmın tamamının toplum tarafından kabullenilmesi şart değildir. Günümüzde demokrasiyi kabul etmediğimiz halde demokratlar bizim üzerimizde kendi hükümlerini uygulamaktadır. İslam devleti geldiğinde de devlet kendi hukuk düzenini, en sahih delillere göre yapılandırdıktan sonra uygulamaya koyar. Ayrıca küfür ile tekfir arasında fark vardır. '5 sahabeden gelen hadisin inkarı küfür olacak(5 kişiyi esas alan imama göre)daha fazla sayı belirten imamlara göre olmayacak öylemi' ifadenizi '5 sahabeden gelen hadisi inkar eden tekfir edilecek(5 kişiyi esas alan imama göre)daha fazla sayı belirten imamlara göre edilmeyecek öylemi' şeklinde değiştirebiliriz. Tekfir mahkemenin verdiği bir hükümdür. Allahu A`lem.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası