KERTENKELE ÖLDÜRMEK GEREKLİ MİDİR

SORU: Hocam cübbeli ahmet hoca bir videoda kertenkele öldürmenin kafir öldürmek gibi olduğunu , tek vuruşta öldürmenin 100 2 vuruşta öldürmenin 50 sevap olduğunu söylüyor ve hadislerde çokça geçiyor diyor. Doğruluğu nedir.

Soran: müslim - 19.10.2013

CEVAP: Ebu Hureyre ra şöyle dedi: 'Nebi sav 'Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona 100 sevap vardır. Kim de onu ikinci vuruşta öldürürse ona birinciden aşağı olmak üzere sevap vardır. Kim üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikinciden aşağı olmak üzere sevap vardır' buyurdu." Müslim 2240/147, Tirmizi 1511, Ebu Davud 5263, İbni Mace 3229, Ahmed b. Hanbel 1/420

Yine Ebu Hureyre ra şöyle dedi: "Rasulullah sav: 'Kertenkeleyi ilk vuruşta öldüren kimse için yetmiş sevap vardır' buyurdu." Ebu Davud 5264, Müslim 2240/147

Saibe ra şöyle dedi: "Bir gün, Aişe'nin ra yanına girdim ve odasında bir mızrak gördüm. Bunun üzerine Aişe'ye ra: 'Ey mü'minlerin annesi! Sen bu mızrakla ne yapıyorsun?' diye sordum. Aişe ra şöyle dedi: 'Biz bununla kertenkele öldürüyoruz. Çünkü İbrahim as ateşe atıldığı vakit yeryüzündeki bütün hayvanlar ateşi söndürmeye çalışmış, yalnız kertenkele buna katılmamıştır. Çünkü o İbrahim'in as üzerine ateşi üfürdüğünü, Nebi sav bize haber verdi ve Nebi sav bize kertenkeleyi öldürmeyi emretti." İbni Mace 3231, Buhari 7/3150, Ahmed b. Hanbel

Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası