NİYETİ DİLLE YAPMAK BİDAT MİDİR

SORU: namaza başlarken yapılan niyeti sesli yapmak bidat mıdır

Soran: şaban serbest - 24.10.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Şafiiler'den bir kısmı ve Hanefiler namazda niyeti dille söylemeyi müstehap görmüştür. Müçtehitlerden birinin fetvası, bidat olmaz. İçtihadında hata etmiş olsa dahi bizler gibi mukallitler bu hatayı fark edebilecek ilme ulaşıncaya kadar bu fetvayla amel ederiz ve yapmış olduğumuz amel bidat sayılmaz. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası