EMİTASTON/TAKLİT ÜRÜN İMALATI YAPMAK VE SATMAK CAİZ MİDİR?

SORU: esselamu aleykum hocam bi abimiz emitasyon ürün alıp satıyor sıkıntı varmıdır

Soran: özkan cansever - 19.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Eğer orijinal diye satmıyorsa, taklid olduğunu belirtiyorsa veya müşteri zaten bu ürünün orijinal olmadığını bilen biriyse, müşteriyi kandırmış olmaz. Fakat patent hakkı güncel bir meseledir. Günümüz âlimlerinden Vehbe ez-Zuhaylî ve Muhammed Fethî ed-Derînî, patent hakkının İslâm'a göre geçerli olduğu, patentli ürünü taklid ederek imal etmenin ve dolayısıyla bu ürünü satmanın haram olduğu görüşündeler.

Prof. Dr. Salih Tuğ (Marmara Ün.), Prof. Dr. Cevat Akşit (Sakarya Ün.), Prof. Dr. Hamdi Döndüren (Uludağ Ün.), Doç Dr. Ahmet Özel (TDV), Yrd. Doç. Dr. Osman Şekerci (Sakarya Ün.), Prof.Dr. Ömer Dinçer (İstanbul Ün.) ve Mustafa Özel'in (İktisatçı) katılmış olduğu bir kongrede alınan kararlar arasında patentle ilgili olanı şöyledir: Ticari isim, ticari unvan, marka, telif ve patent, insanların mal olarak telakki etmeleri sebebiyle, çağımızın örfünde geçerli mali değere sahip haklar haline gelmiş olup, bunlar sahiplerine özgü haklardır. Dolayısıyla bu haklar geçerlidir ve ihlal edilmesi caiz değildir.

Mesele güncel olunca, fetvalar da güncel âlimlerden alınabiliyor. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası