DERNEK VE VAKIF ÇALIŞMALARI CAİZ MİDİR

SORU: Selamun aleykum. hocam çevremizde bazı kardeşler var dernek, vakıf çalışmalarının uygun olmadığını, nebevi metoda uygun olmadığını, siyerden bunun bir delilin olmadığını belirtiyorlar. Bu kardeşlere hüccet olarak ne cevap verebiliriz. selam ve dua ile

Soran: yasin damar - 21.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Bildiğimiz kadarıyla dernek ve vakıf açmanın caiz olduğuna değil, caiz olmadığına dair delil gerekir. Aksine delil olmadığı sürece, belirlenmiş ibadetler dışındaki uygulamaların caiz olduğu prensibi vardır, usulde. Kişinin ticaret yapmak üzere tağuta baş vurarak işyeri açması, minibüs işletmesi vs gibi uygulamalar helal görülüyorken, Allah'ın dinine hizmet etmek üzere müesseseler açmak sakıncalı olmamalıdır. Zaten Allah Rasulü sav Mekke'de müşriklerin önde gelenlerinin himayesiyle kalmaktaydı. Hem beşerî sistemlerin hiç birinde vakıf müessesesi yokken İslâm insanlığa bunu armağan etmiştir. Aslen vakıf kurmak İslâm kaynaklıdır. Beşeri tağuti sistemlere sonradan ithal edilmiştir. Nebevi Hareket Derneği için konuşuyorsak, tüzüğümüze İslâm'a aykırı bir madde koymama konusunda azami hassas davrandık. Buna rağmen gözümüzden kaçmış olan bir madde varsa, bildirmeniz ve gerçekten İslâm'a aykırı olduğunu delillendirmeniz halinde o maddeyi hemen değiştireceğimizden şüpheniz olmasın. Sonuç olarak diyebiliriz ki, yeni bir ibadet türü getirmediği sürece, aksine delil olmadığı sürece eşyada aslolan helalliktir. Bir şeyi haram veya küfür saymak için Hanefî Mezhebi'ne göre katî delil mecburidir. Diğer mezhebler, katî olmasa da muteber bir delille haramlığa hükmederler. Bildiğimiz kadarıyla dernek ve vakıf açmaya engel olan bir delil bulunmamaktadır. Tüzüğümüzü okumak için burayı tıklatabilirsiniz. Allâhu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası