REDDİYE

SORU: Bütün bu söylediklerinize karşılık inşaallah ehli tarafından daha muhtevalı ilmi reddiyeler verilecektir..Fakat şimdilik kısaca bir kaç noktaya işaret etmekle yetineceğim.Kullandığınız üslup ve terkipler,getirdiğiniz delil ve istinbatlarınız kanaatimce selefi olmadığınıza apaçık işaret ediyor.Zira görünen o ki siz de muasır ulema(!) gibi mevcut vakıayı selefin fehmi üzere fıkhedip, ona yine selefin menheci üzere hükmedeceğinize;hükümleri mevcut vakıa ve şartlardan çıkarıyor ya da uyarlıyorsunuz."..toplumun geneli hanefi olduğundan.."tabiriniz türk toplumu hakkındaki kanaatinizin ne denli sıkıntılı ve problemli olduğunu göstermeye yeterlidir sanırım.Öyle ya, toplumun geneli hanefi olduğuna göre aynı zamanda tevhid ehli bir toplum demektir de bu!..Ve yine devamında söyledikleriniz.. ihtiyaten tekfirden uzak durayım derken puta tapan sözde müslümanı dahi "inkar"etmediğinden putperestlikle itham etmeyeceğinizi gösteriyor!.. Hem rivayeti hem de dirayeti açısından bir çok tenkid alan ibn abbasın sözünü delil getirmeniz de meseleleri değerlendirme ve delillendirme hususundaki titiz(!) ve ciddi(!) tutumunuzu göstermeye yeterli. Şeyhulİslam Muhammed bin Abdulvahhab'ın seleften olmadığı muhakkaktır fakat selefi olduğu da muhakkaktır.Bizler selef alimlerini yine selefi alimlerden öğreniriz.Ve tarih boyunca bu iş bu şekilde olmuştur.İmamların mücmel ve kapalı sözlerini sonraki muhakkik alimlerin eserlerine götürmeden fıkhetmeye çalışmanın sebep olduğu sıkıntılar ve ortaya çıkardığı fırkalaşmalar,ilmi alimlerden almanın ne denli zaruri olduğunu gösterir.Bu manada selefiliğin tarihi seyri içinde İmam İbn Teymiyye ve Muhammed bin Abdulvehhab gibi müceddid alimlerin samimi gayret ve çalışmalarını göz ardı edip, hesapta selefle doğrudan irtibat kurmaya çalışmak, selefle kurulacak irtibat ve ilişkinin sıkıntılı ve eksik olmasına sebebiyet verecektir,Allahua'lem.Fakat görünen o ki sizde böyle bir kaygı ya da gayret bulunmamaktadır.İşte burada sorunun şu ya da bu meseleyle alakalı olmadığı, doğrudan "menhec"le alakalı olduğu ortaya çıkıyor.Öyleyse sizinle konuşulacak meseleler daha temel meselerdir. .Fakat burada,bu şekilde konuşulamayacağı da çok açık.

Soran: Cihan Yürekli - 28.11.2013

CEVAP: Derneğimiz herhangi bir mezhebin temsilcisi değildir. Derneğimize gelen misafirlerimizden hiçbirine şimdiye kadar mezhebini sormuş değiliz. Her mezhepten ve menheçten insan sohbetlerimize dinleyici katılmaktadır. Fakat sohbet veren ve bu sorulara cevap veren hocalarımız kendini 'selefi' olarak adlandıran vahhabilerden değildir. Öğrenmek istediğiniz bir mesele varsa ve itibar ediyorsanız buradan soru sorup cevap alabilirsiniz. Bildiğimiz doğruları olduğu gibi söylemekteyiz. Eğer sarih nasslara aykırı olduğumuzu düşünüyorsanız, bilgi@nebevihareketdernegi.org adresine mail gönderebilirsiniz. Vereceğiniz reddiyeyi burada yayınlamayacağımızı belirtmek isteriz. Çünkü sitemiz bir forum sitesi değildir. Derneğimizin görüşlerinin ve fetvalarının yayınlandığı bir sitedir; doğru bilgiye ulaşma sıkıntısı yaşayan topluma rehberlik edebilme amaçlıdır. Siz ise soru sormuyor, bilakis -sormadığımız halde- birşeylere cevap vermeye çalışıyorsunuz. Sitemizi lütfen sadece soru sormak için kullanın; bilgi paylaşımlarınız için email atmayı tercih edin. İlginize teşekkür ederiz.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası