TEKFİRCİLER...

SORU: Selamun aleykum...
Hocam bazı farklı mezhep anlayışlarına bağlı olduğunu ifade eden ilim yoksunu bazı insanlar Müslüman olduğunu söyleyen, beş vakit namaz kılan, oruç tutan,zekat veren, hacca giden; Allaha,meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,ahiret gününe,kader ve kazaya inandığını söyleyen insanların kalplerindeki imanı görürcesine onları tekfir etmektedirler. Tevhid'e gönül vermiş ilim peşinde koşan bu uğurda canını,malını,zamanını, dünyalık menfaatlerini feda eden, hanefi,şafii,maliki,hanbeli gibi görüşleri benimsenmiş, Kur'an ve Sünnet'e uyan imamların günümüze kadar ulaşmış kaynaklarıyla hareket eden; tağutlara,şirke,ria'ya,beşeri sistemlere bakışları belli olan, tevhid ehli müslümanların yukarıda tekfir edilenleri tekfir etmediler diye tekfir edenlerin durumu nasıldır? Tekfir etmek, kafirleri,münafıkları ve müşrikleri ortaya çıkarmak müslümanların yapması gereken bir amel midir? Kafire kafir demek için uğraşmak farz mıdır? Müslümanların tağutlara karşı mücadelesinde bir arpa boyu kadar yol katedilmemişken böyle itikadi meselelerle uğraşak, müslümanların birliğini ve beraberliği bozan insanlar müslümanların haklarını çiğnemiş olurlar mı? Bu uğurda harcanan zamanın hesabını Allah'a vermeyecek miyiz? Rabbim İslam davası uğruna Kur'an ve Sünnet üzere çalışan tüm Mü'min kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun...

Soran: bilal - 29.11.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Tekfir İslam'da vardır. İslam'ın yasaklamış olduğu şey Müslümanın tekfiridir. Tekfire ve hariciliğe kaymama adına ircaya yani Mürcieye meyletmek de yanlıştır. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, kendisini kafir yapma ihtimali olan bir sözü söylemesi veya böyle bir amel yapması durumunda tekfirden geri durmak ve tahkik etmeden nihai hüküm vermemek esastır. Buradan 'kimseyi tekfir edemeyiz' sonucu çıkmamalıdır. Kişi kendisini kafir yapacak bir inanca sahip ise onun İslam'a hizmet etme gayreti, cihad meydanlarında cengaverlik yapması kendisini küfürden kurtarmaz. Günümüzde özellikle Allah'ı cisimleştiren, ona mekan, mekan değiştirme, uzuv vs. nispet eden kişilerin cihad ediyor olması akidelerini temize çıkarmaz.

Daha önce yazdıklarımız tekfirden mutlak manada sakındırma mahiyetinde değildir. Tekfirin sapasağlam delillere dayandırılmasının gerekliliğidir. Kafir kişi nasıl farkında olmadan Müslüman olamıyorsa Müslüman kişi de farkında olmadan dinden çıkmaz, kanaatindeyiz. Kişi küfrü imana tercih etmedikçe tekfir edilmez, diye düşünüyoruz. Tekfir etmememiz kafir olmadığı anlamına gelmez. Dünya hukukunda Müslüman muamelesi görür fakat ahirette ne olur bilemiyoruz.

Özetle tekfirin şerî bir gereklilik olduğunu düşünmüyoruz. Öyle olsaydı kişilerin, gelmiş geçmiş tüm kafirleri tekfir etmeden iman edememesi gerekirdi. Fakat tağut olan Firavun'un kafir olduğunu kaç Müslüman dillendirmiştir? Eğer tekfir gerekli olsaydı, tüm kafirlerin kafir olduğunu beyan etmeyen kişilerin imanının geçersiz olması gerekirdi ki, aklı olan kimse bunu iddia etmemiştir. Daha detaylı bilgi için Hasan KARAKAYA Hocaefendi'nin İslam Akaidi isimli kitabının ilgili bölümlerini inceleyebilirsiniz. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası