KAFİRLERİN DURUMU

SORU: Selamunaleykum hocam, darulharpte veya darulislam da tüm kafirlerin mali ve kani helal midir?

Soran: muslim - 14.12.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Müslümanlar ile kâfirler arasında bir savaş ilanı söz konusu değilse birbirlerine kanları ve malları helal değildir. Ancak aleni bir savaş ilanı durumunda savaş ahkâmı uygulanabilir. Darul Harp ve Darul İslam ifadeleri siyasi kavramlardır. Devletin yönetim şeklini ifade eder; savaşılıp savaşılmadığını değil. Özetle savaş ilanı yapılmadığı sürece kafirin malı, canı helal olmaz. İslâm hukukunda kimlere savaş ilanı yapılması gerektiği ve bunun nasıl yapılabileceği fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır. Oralara müracaat edilebilir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası