BAYANLARA TEBLİĞ

SORU: sa. hocam işyerinde, mahallemizde vs. bayanlara tebliğ etmemiz caiz midir? sa

Soran: yasin damar - 23.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Bayanlarla erkeklerin karışık olarak bir mekanda bulunması caiz değildir. Şartlar gereği böyle bir ortamda bulunmak zaruriyse, imkân nispetinde ilişkiler asgariye indirilmeli ve mümkün mertebe diyalog kurulmamalıdır. Bayanlara tebliğ yine bayanlar tarafından yapılmalıdır. Harama girmeme durumu olursa, bir erkek bir bayana tebliğ yapabilir. Ancak harama girme şüphesi varsa bu görevi ehil olan bayanların yapması daha uygundur. Bunun aslî çözümü bir İslâm devletinin varlığıdır. Bir İslâm devleti kuruluncaya kadar Müslümanların yapması gereken, kendi mahremlerini eğitip veya eğitimini sağlayıp bayanlara tebliğ ekibi kurmalarıdır. Bu ekip aynen erkeklerin yaptığı gibi aktif tebliğ faaliyetlerinde bulunmalı, halka açık mekânlarda bayanları irşad etmelidir. Kapalı kapılar arkasında Müslümanların islâmî meseleleri müzakere yapmaları mutlaka gereklidir fakat tebliğ değildir. Hem erkeklerin hem de bayanların, mesailerini tebliğ faaliyetlerine sarf etmeleri, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bunu bir dernek veya vakıf hareketiyle rahatça uygulamak günümüz şartlarında çok mümkündür. Herkes kendi bulunduğu sokak, mahalle, semt, ilçe, şehir ve ülke şartlarına göre en güzel şekilde organize edip yaygınlaştırmalıdır. Allahu A`lem.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası