TOPLU TESBİHAT YAPMAK BİDAT MİDİR?

SORU: selamun aleykum,toplu tesbihat bid'at mıdır?Bid'at değilse delili nedir?(Hangi hadis kaynağı numarası)
teşekkür ederim

Soran: ikrime - 25.12.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Peygamber Efendimiz sav şöyle buyurmuştur: 'Allahu Teala'nın yeryüzünde gezen birtakım melekleri vardır. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. İçinde Allah'ın zikredildiği bir meclis bulduklarında onlarla beraber otururlar ve birbirlerini kanatlarıyla kuşatırlar. Ta ki onlarla gök arasındaki mesafeyi doldururlar. Cemaat dağıldığında, yükselip semaya çıktıkları zaman Aziz ve Celil olan Allah onları pek iyi bildiği halde meleklere 'Sizler nereden geldiniz?' diye sorar. Melekler: 'Biz yeryüzünde senin birtakım kullarının yanından geldik ki onlar seni tesbih ediyorlar, seni tekbir ediyorlar, tehlilde bulunuyorlar, sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar' derler. Allah: 'Benden ne istiyorlar?' buyurur. Melekler: 'Senden Cennetini istiyorlar' derler. Allah: 'Onlar benim Cennetimi görmüşler mi?' buyurur. Melekler: 'Hayır, Rabbimiz!' 'Eğer onlar Cennetimi görmüş olsalardı nasıl olurdu?' buyurur. Melekler: 'Senden eman dilerler' derler. 'Benden ne için eman diliyorlar?' diye sorar. 'Senin Cehenneminden Ya Rabbi!' diye cevap verirler. 'Onlar benim Cehennemimi görmüşler mi?' der. 'Hayır' cevabını verirler. 'Acaba Cehennemimi görmüş olsalar ne yaparlar?' der. 'Senin mağfiretini talep etmektedir' derler. Bunun üzerine Allah: 'Ben onlara mağfiret eyledim. Onlara bütün istediklerini ihsan ettim ve eman istedikleri şeyden de kendilerine eman verdim' buyurur. Melekler: 'Ya Rabbi! O zikredenlerin içinde günahı çok olan filan kimse de vardı. Sadece oradan geçiyordu da onlarla beraber oturuvermiştir' derler. Allah: 'Ben onu da mağfiret ettim. O cemaat öyle kemal sahibi kimselerdir ki onlarla beraber oturan kimseler şaki olamaz!' buyurur. (Müslim, hadis numarası: 4854)

Bu hadis toplu zikirle ilgili sarih bir beyandır. Fakat toplu tesbih yapıcaz derken işi çığırından çıkarmamak gerekmektedir. Nasslara tabi olmamız bizi bu görüşte olmaya yönlendirdi. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası