FİNANS KURUMUNDAN KONUT FİNANSMANI ALMAK CAİZ MİDİR?

SORU: kuveyt türk gibi bankalardan konut finansmanı kullanmak caizmidir.

Soran: mucahit - 29.01.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Finans kurumlarının kendilerine has birtakım muameleleri bulunmaktadır. Kurumlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde elde ettiğimiz bilgiye göre uygulamalarının geneli Hanefî mezhebine göre caiz olmayan muamelelerdir. Fakat bu kurumların tamamı, yapmakta oldukları işleri, kendi itibar ettikleri alimlerden fetvalar alarak yaptıklarını, talep edilmesi durumunda bu fetvaların imzalı belgelerini tarafımıza ibraz edebileceklerini ifade etmekteler. Bu fetvalar ya mezhepten bağımsız kişisel fetvalardır ya da mezheplerin vermiş olduğu ruhsatları bir araya toplayarak verdikleri fetvalardır. Özet olarak diyebiliriz ki, bu muameleler Hanefi mezhebine göre sakıncalıdır fakat muhtelif mezheplerin vermiş oldukları cevazları bir araya getirerek bazı alimler bunlara cevaz vermektedirler. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası