CUMA NAMAZI

SORU: s.a hocam bazı arkadaşlar cuma namazına gitmiyorlar imamı azama göre şartı uygun değilmiş veya hocanın itikadı bozukmuş bu sebeplerden dolayı cumaya gitmeme söz konusu olabilirmi.allahu teala cuma suresi 9. ayette mealen şöyle buyuruyor.//ey inananlar cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman allahı anmaya koşun alış verişi bırakın eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.// diyor tevhidi bir müslüman hocanın itikadıyla uğraşıp veya imamı azamın bu görüşünü alıp camilerden uzaklaşması ne derece doğrudur.yıllarca cami ahalisi hakikatlardan uzak sadece islami namazdan ibaret olarak bildi bu insanlara hakikatları kim anlatacak bizlerde camilere gitmez isek yorumlarınızı arz ederim s.a

Soran: mustafa tatlı - 28.06.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullahi ve berakatuh. Cuma namazına gitmemenin 2 sebebi olabilir. Birincisi itikadi, diğeri fıkhî... İTİKADÎ açıdan bakacak olursak, topluma önkabullenmeyle kafir gözüyle bakan bazıları, Müslüman olduklarına dair, kendi kabul ettikleri delilleri olmadığı sürece herkese kafir gözüyle bakarlar. Durum böyle olunca imtihan etmedikleri kişileri kafir gördüklerinden arkalarında cuma namazı dahil hiçbir namazı kılmazlar. Bu görüşü benimsemek mümkün değildir. Önceki ümmetler ve hatta sahabenin yaşamı hakkında bize nakledilmiş olan rivayetlere baktığımızda, kendisine müslüman diyen bir topluluğa kafir denmediğini görmekteyiz. Kişilerin inançlarında bazı hatalar ve hatta kendilerini kafir yapacak birtakım yanlışlıkların bulunması mümkündür. Fakat bu kişilere kafir demek için yine de aceleci davranılmamalı, İslâm hukukunun öngördüğü tebliğ, irşad ve hüccetin ikamesi ameliyeleleri tamtamına yerine getirilmelidir. Genellikle tebliğ edildiğinde kişiler İslâm'ı değil, tebliğcinin kanaatini reddediyor. Ona göre İslâm haktır, fakat kendisine tebliğ etmekte olan kişi İslâm'ı yanlış biliyordur. İmam Kurtubî'nin şu cümlesi, tekfir noktasında altın kuralımız olsun: 'Kafir olan bir kişi nasıl farkında olmadan müslüman olmuyorsa, müslüman kişi de farkında olmadan kafir olmaz.' Eğer farkına varmadan kafir olunduğu iddia ediliyorsa, kelime-i tevhidi bir kağıt üzerinde yazılı olarak görüp okuyan ABD askerlerini de müslüman kabul etmek gerekir ki bu olacak şey değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinden hiçbirisi, arkasında namaz kılınacak olan imamın inancını, itikadını araştırmayı şart koşmamıştır. Dolayısıyla 'Tanımadığım imamın arkasında namaz kılmam' mantığı Ehl-i Sünnet dışı bir prensiptir. Namaz kılan kişinin müslüman olduğu ortadadır. Kendisinin kafir olduğu apaçık ortaya çıkmadıysa, zalim ve fasık da olsa arkasında tüm namazlar kılınabilir. Toplumumuzun tamamına kafir diyen insanların, islâmî bilgilerinin çok zayıf olduğunu ibretle görüyoruz. FIKHÎ açıdan bakacak olursak, evet her mezheb, cuma namazının vacip olması ve sahih olması için birtakım şartlar öne sürmüştür. Bu şartları herhangi bir ilmihal kitabından, mesela Ömer Nasuhi BİLMEN'in Büyük İslam İlmihal'inden öğrenmek mümkündür. Bu şartlardan bazılarının günümüzde gerçekleşmediği de ortadadır. Bu yüzden ulema zuhr-u ahir diye bir namaz çıkartmıştır. Yani cuma namazım olmadıysa öğlen namazı yerine geçsin diye kılınan bir namaz... Eğer kişi topluma ve dolayısıyla cami imamlarına kafir gözüyle bakıyorsa, zaten imamların arkasında hiçbir namazı kılmayacaktır. Biz bu görüşün yanlış olduğunu düşünüyoruz. Toplumumuz müslümandır, fakat içerisinde müslüman olmayanlar da vardır. Kişi camide cuma namazını kılmalı, namazının olmadığını düşünüyorsa eğer, peşine de zuhr-u ahir namazını kılmalıdır. Hakkında bir sûre indirilmiş olan cuma namazı hususunda gevşeklik gösterilmemeli ve terk edilmemelidir. Allah Rasulü'nün sav ve sahabenin cuma namazını terk ettiğine dair hiçbir sahih rivayet bulamazsınız. Sahabe Zalim Haccac'ın arkasında dahi cuma namazı kılmıştır ki, bu zalim sahabe katilidir, Kabe'yi top ateşine tutmuştur. Allâhu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası