SÜREKLİ GÜNAH İŞLEYİP TEVBE ETMEK, GÜNAHTA ISRAR ETMEK

SORU: s.a hocam ben bir günah(harama bulaşmak) işliyorum sonrada töbe ediyorum belli bi süre sonra tekrar bu günaşa düşüyorum ve töbe ediyorum bu durumdan nasıl kurtulabilirim bidaha o harama dönmemek için s.a hocam

Soran: misafir - 24.06.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav) Rabbinden naklen buyurdular ki: Bir kul günah işledi ve 'Yâ Rabbi, günahımı affet!' dedi. Allahu Teâlâ da 'Kulum bir günah işledi, arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır' buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve 'Ey Rabbim, günahımı affet!' dedi. Allah Teâlâ da 'Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.' buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve 'Ey Rabbim, beni affeyle!' dedi. Allah Teâlâ da 'Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum, dilediğini yap, ben seni affettim.' buyurdu. (Buhari, Müslim)

Büyük hadis âlimi İmam Nevevî bu hadisten şu hükmü çıkarır: Günahlar yüz kere, hatta bin ve daha çok kere tekrar edilse de kişi her seferinde tövbe etse, tövbesi makbuldür. Bütün günahlar için bir tek tövbe etse dahi yine tövbesi sahihtir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası