"MUHAMMEDUR RASULULLAH" DEMEDEN SADECE "LA İLAHE İLLALLAH" DEMEK YETERLİ MİDİR?

SORU: Selamunaleykum hocam, sadece "La İlahe İllallah" demek yeterli midir? Ya da doğru mudur? Yoksa mutlaka "La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah" demek şart mıdır?

Soran: muslim - 13.08.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Kişinin Müslüman olması, İslam'ın getirdiği tüm gerçekleri kabullenip, reddedilmesi gereken her şeyi reddetmesiyle mümkündür. Kişi Müslüman olduğunu söylese ve fakat Kur'ân-ı Kerîm'deki bir ayeti reddetse, o kişi 'la ilahe illallah muhammedur rasulullah' dese dahi Müslüman değildir. Yine kişi Allah'tan başka ilah olmadığını söylese ve fakat putlara ibadet etse, o kişi Müslüman değildir.

Bunun gibi, kişi Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edip peygamberlerin bazılarına iman etmese o kişi müslüman değildir.

Kendilerinin Müslüman olduğunu iddia eden kimileri, 'Kim 'la ilahe illallah' derse cennete girer.' (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Müsned) ve bu manada gelen diğer birçok hadise dayanarak 'la ilahe illallah'ın yeterli olduğunu 'muhammedur rasulullah' demenin şart olmadığını iddia etmektedir. Bu, konuyla ilgili tüm rivayetler incelemeden mesele hakkında hüküm vermekten kaynaklanan kritik bir yanlıştır. Allahu Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de şunları buyurmaktadır:

'Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. 'Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz' derler. Bu ikisinin arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.' (Nisâ, 150-151)

'Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.' (Fetih, 13)

'Allah katında din sadece İslam'dır.' (Âl-i İmrân, 19)

'Sizin için din olarak İslam'ı beğenip seçtim' (Maide, 3)

'İslam'dan başka din arayan bilsin ki, o din asla kabul edilmeyecektir.' (Âl-i İmrân, 85)

Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası