BÜYÜKLERE SAYGI İÇİN AYAĞA KALKMAK CAİZ MİDİR?

SORU: Selamunaleykum hocam, İbn Teymiyye -rahimehullah- "İslami makam ve ihsan sahiplerine ihtiramen ayağa kalkmaya ruhsat verilmiştir" diyor. Aynı şekilde İmam Nevevi et-Terhis bi'l Kıyam isimli kitabında saygıdeğer kişiler için "Girdiklerinde ayağa kalkmaya ruhsat verilmiştir." demektedir. Ama benim bildiğim kadarıyla Resulullah (s.a.v.) bir yere girdiği zaman sahabilerin ayağa kalkmasını istemezmiş. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Allah sizden razı olsun.

Soran: muslim - 13.08.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Konu hakkındaki rivayetler ve bu rivayetlerin şerhleri incelendiğinde ortaya çıkan sonuç yaklaşık olarak şudur: Kendisi için ayağa kalkılan kişi kibrinden dolayı insanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanıyorsa veya kişinin bu sebeple kibre kapılması riski varsa o zaman kişi için ayağa kalkmak uygun değildir. Aksi takdirde değerli kimseler için ayağa kalkmak bazen caiz bazen mendub olur. Allah Rasulü sav de kızı Fatıma için ayağa kalkar, onu öper ve oturuncaya kadar elini tutarmış. (Nesâî) Ayağa kalkmanın yasak olanı, krallar otururken kendisinin başında hürmetle ayakta duranlar gibi ayakta durmaktır. Yoksa Hz. Sa`d ra kendisinin yanına geldiğinde Rasulullah sav 'Efendiniz (veya en hayırlınız) için ayağa kalkın' buyurmuştur. (Buhari, İsti'zan) Allahu A`lem Sizden de Allah razı olsun.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası