SATRANÇ OYNAMAK CAİZ MİDİR

SORU: Selamun aleykum
Satranç oyunun islamda hükmü nedir?Mezheblere göre bu hükümde göre fark var mıdır?
Teşekkür ederiz.

Soran: muhammed - 01.07.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullahi ve berakatuh. Bu konuda en müsamahalı görüş, İmam Şâfiî'nin görüşüdür. Ona göre satranç zekayı geliştirdiği ve düşmana karşı savunma tekniklerini öğrettiği için mübahtır. Ancak mübah olabilmesinin de bazı şartları vardır. Para için olmaması, oyun sırasında sakıncalı sözlerden sakınılması, oyun yüzünden namazın ve diğer ibadetlerin geciktirilmemesi gibi... Bu üç şartın bulunmaması halinde satranç Şâfiîlere göre haram olur. İmam Nevevî, İmam Şâfiî'ye göre de mekruh olduğunu söyler. Diğer alimler satranç oynamanın her durumda tahrimen mekruh veya haram olduğu görüşündedir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası