PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZEKAT VERMİŞ MİDİR?

SORU: essselamualeykum.rasulullah sav.zekat veririmiydi?teşekkürederim

Soran: salih - 13.10.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Açıkçası siz soruncaya kadar bu konuyu hiç araştırmamıştık. Vesilenizle araştırdık ve konu hakkında sadece Prof. Dr. Muhammed Bessâm ez-Zeyn'in 21 Eylül 2008'de kaleme aldığı 1 adet Arapça makaleye ulaşabildik.

O makalede şu konulara değinilir: Peygamber Efendimiz (sav) fakir bir kişi değildi. Allahu Teala 'Rabbin seni fakir bulup zengin etmedi mi?' (Duha, 8) buyurmuştur. Kendisine babasından, annesinden ve hanımı olan Hz. Hatice'den miras kalmıştı. Ayrıca ganimetten pay alır, kafirlerin savaşmaksızın terk etmiş olduğu araziler kendisine verilirdi. 28 gazve ve 37 seriyye yapıldığı düşünülecek olursa, ganimet olarak kendisine ne kadar düşeceğini siz hesab edin. Tabi bir de Peygamberlik özelliklerinden olan 'hediyeleri kabul etme' ahlakını da düşünecek olursak, onun kadar zengin az kişi bulunabilir.

Öte yandan Peygamber Efendimiz (sav) vefat ettiğinde arkasında ne 1 dinar ne de 1 dirhem para kalmıştır. Geriye sadece bir kalkan bırakmıştı ki o kalkan da ailesi yesin diye veresiye satın aldığı arpa karşılığında bir Yahudi'ye rehin bırakmış olduğu kalkandır.

Allah Rasulü (sav) birçok geliri, gayrimenkulü ve hayvanları olan birisiydi. Fakat bu mallar kendisinde hiçbir zaman 1 yıl boyunca kalmadı. Sadece Veda Haccı'nda kendi öz malı olan 83 deveyi kurban etmiştir. İmam San`ânî'nin, Subulu's-Selam kitabında belirttiğine göre bir gün ashabının yanına küçük bir altın parçasıyla gidip Abdullah b. Ömer'e 'Muhammed (sav) Rabbine 'Keşke şu (altın) yanımdayken ölseydim' diyecek değildir' demiş ve o elindeki altını oracıkta taksim edip dağıtmıştır. (Taberânî, el-Kebîr, isnadı sahihtir)

ÖZETLE: Peygamber Efendimiz (sav) çok mal mülk sahibi olmuş fakat bunu mütemadiyen sadaka olarak dağıtmıştır. Bu sebeple yılda 1 kez verilecek olan zekat zamanı geldiğinde elinde hiçbir şey kalmamış oluyordu. Dolayısıyla hiç zekat vermemiştir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası