KURAN-I KERÎM'İN MEALİNDEN VE HADİS TERCÜMELERİNDEN HÜKÜM ÇIKARTILABİLİR Mİ?

SORU: selamun aleykum. Hocam usulü fıkıhta bir kaide var. kuranın meali ile hüküm bina edilmez diye. Bizler davette cahil insanlarla tartışırken pekçok ayet ve hadis mealini delil olarak zikrediyoruz. Bu durumda nasıl hareket etmemiz gereklidir?

Soran: yasin - 15.11.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Kur'ân-ı Kerîm'in mealleri Kur'ân-ı Kerîm değildir, hadislerin tercümeleri de hadis değildir. Fıkhî ve itikadî konulara hüküm ararken orijinal Arapça metinlerinden yola çıkılma zarureti vardır, -belirttiğiniz gibi- tercümelerinden hüküm çıkartılamaz. Kişi ibadetle, muamelatla ve hele de itikatla ilgili meseleler hakkında tercümelerden hüküm çıkartmaya kalkarsa bu yanlıştır, kaçınılması gereken çok sakıncalı bir durumdur. Fakat tercümelerden anlaşılan genel manalar, sohbetlerde ve kişilere nasihat edilirken kullanılabilir, bir sakıncası yoktur. Bunu yapmak ayet ve hadis tercümelerinden hüküm çıkartmak değildir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası