ALLAH CEHENNEME GİDECEK OLANLARI BİLDİĞİ HALDE NEDEN YARATTI?

SORU: Selamun Aleykum.Hocam tebliğ ettiğim bir arkadaşımın bir sorusu üzerine size soruyorum.Ben cevabını kendi bildiğimce verdim fakat tatmin olmadı.Hocam kuran-sünnetten ayrıca da mantık çerçevesinden örnekler vererek açıklarsanız sevinirim.Sorusu: ?Allah akıbetinin cehennemlik olduğu kullarını neden yarattı??. Allah razı olsun.

Soran: müslim - 25.11.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Sorunuzdan anladığımız birinci anlama göre cevabımız: Allah-u Teala bizi dünyaya imtihan için göndermiştir. İmtihanın sonucunu biliyor olması, imtihan yapmayacağı anlamına gelmez. İsyankar ve nankör olan biz insanlar, imtihan edilmeden cehenneme atılsaydık, itiraz ederdik. Fakat kendi ellerimizle yaptıklarımız gözümüzün önüne serildiğinde artık itiraz hakkımız kalmaz ve çarptırıldığımız cezayı hak ettiğimizi iyice anlamış oluruz. İmtihan edilmeden cehenneme atılmak, Allah'ın zalim olduğu fikrini mahlukatına verebilirdi. Bu sebeple ahirette cehenneme girenler Allah'ı değil öz nefislerini ve şeytanı suçlayacaklardır.

Sorunuzdan anladığımız ikinci anlama göre cevabımız: Allah'ın yaratmasına göre, kişilerin cennetlik veya cehennemlik olmasının önemi yoktur. Dileyen cennetlik amel yapar cennete girer, dileyen cehennemlik amel yapar cehenneme girer. Eğer soruyu size soran kişi Müslüman ise kendisine '...Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.' (Hud Suresi, 107. ayet) ayetini okuyabilirsiniz. Eğer ateist ise, bu meselelerden önce Allah'ın varlığını, birliğini, Kur'ân'ın hak kitap olduğunu anlattıktan sonra kendisine bu ayeti okuyabilirsiniz. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası