ALLAH DOSTLARI VAR MIDIR? ONLARDAN TEVBE ALMAK CAİZ MİDİR?

SORU: Selamunaleyküm hocam benim bir sorum olucak Allah dostları varmıdır onlardan tövbe alınırmı şirkmidir bu?

Soran: Zeynep Yüzen - 27.12.2014

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Allah dostu, Allah'ın veli kulu veya evliyaullah tabir edilen kişilerin varlığı, Peygamber Efendimiz sav tarafından bize bildirilmiştir. Bir kudsi hadiste Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 'Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa ben de ona savaş ilan etmişimdir.' (el-Buhari) Burada iyi anlaşılması gereken konu, Allah dostunun özellikleridir. Eğer kişi Kur'ân ve sünnete uymayan davranışlarda bulunan kişilere 'Allah dostu' diyerek bu kişilere tazim bekliyor da bu şahıslar hakkında olumsuz sözler söyleyen Müslümanlara 'Allah dostlarına düşmanlık besliyor' diyorsa, bu hatalı bir davranıştır. Kişi ancak Kur'ân'a ve sahih sünnete uymakla Allah dostu olabilir. Buna uymayan kişi ister 'hakikat' desin isterse 'ledun ilmi'; ne derse desin hatalıdır, batıl yoldadır. Bu kişinin reddedilmesi ve takip edilmemesi gereklidir.

Kişilerin Allah dostu olup olmadığı, bizim onlarla ilgili zannımızdır, kesin bilgi değildir. Kişilerin kalplerini Allah bilir ve kimin Allah dostu olduğunu ve hatta kimin imanlı olduğunu ve imanlı öleceğini Allah'tan başkası bilemez. Bu sebeple Allah dostu tabirini kendileri için kullandığımız zatlar, bizim kendilerinin Allah dostu olduğunu düşündüğümüz zatlardır. Hal böyle olunca birinin Allah dostu olarak gördüğü bir kişiyi bir başkası Allah dostu olarak görmeyebilir.

Allah dostlarından tevbe almak demek, kendisinin Allah dostu olduğunu düşündüğümüz kimselerden dua istemek demektir. Kişi takvalı gördüğü kişiden dua isterse bu asla şirk değildir, bilakis Efendimiz sav tarafından teşvik edilmiştir. Burada şuna dikkat etmek gereklidir: Allah dostu olarak gördüğümüz kişi gerçekten Allah dostu mudur yoksa herkes Allah dostu dediği için mi biz de ona Allah dostu diyoruz? Peygamberimiz'in sav bile kabul edilmemiş duası varken, bizim Allah dostu olarak gördüğümüz kişinin duasını Allah'ın kabul edeceği kesin midir? Kişi için bir Allah dostu dua ederse günahlarından kesinlikle kurtulmuş olduğuna kanaat getirecek midir? Allah dostu olduğunu düşündüğümüz zat imanlı olarak ölecek midir? Eğer imanlı ölürse kendisine şefaat etme hakkı verilecek midir? Kendisine şefaat etme hakkı verilecekse bile -Allah Rasulü sav bile her istediğine şefaat edemeyeceği halde- bize şefaat etmesine izin verilecek midir? Soruları çoğaltmak mümkündür.

ÖZETLE: Kendisinin Allah dostu olduğunu zannettiğimiz kişiden dua isteriz, kendisinden bizim için tevbe ve istiğfarda bulunmasını isteriz. Bazı aşırıların iddia ettiği gibi bunun şirkle uzaktan-yakından hiçbir ilgisi yoktur. Fakat kişi Allah dostu diye, kendisine -yalnızca Allah'a yapılması gereken- davranışlarda bulunmamalı; yalnızca Allah'ın verebileceği şeyleri onlardan istememelidir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası