ÖLÜYE YASİN OKUMAK

SORU: ES SELAMU ALEYKUM . ÖLMÜŞ OLAN KİŞİLERE YASİN SURESİ OKUNUR MU ?

Soran: Engin ÇAKIR - 07.07.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Sünen kitaplarında geçen 'Ölülerinize Yasin okuyun' hadisinin zayıf olduğu belirtilmiştir. Hadis sahih olsa bile bunun, kişi ölürken okunmasını ifade ettiğini söyleyen alimler vardır. Yasin Sûresi ile kayıtlamazsak, ölülere Kur'ân okunur mu dersek, bunda ihtilaf vardır. Bazı alimler ölünün bundan faydalanacağı, diğer bazıları ise bunun ölüye fayda sağlamayacağı kanaatindedir. Özetle mesele ihtilaflıdır. Kişi hangi görüşü tercih edecek olursa olsun diğer tarafa karşı baskıcı olmamalıdır. Ölüye faydası olmayacak olsa bile okuyana mutlaka fayda sağlayacaktır. Hem hayatında Kur'ânla amel etmemiş, dinini ondan öğrenmemiş olan birine Yasin okunması çok da etkili olmayacaktır. Kişinin geride bıraktığı salih evlatlar, hayırlı ne iş yaparsa ölüye fayda sağlayacaktır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası