ALLAH'IN NEFSİ VE RUHU VAR MIDIR?

SORU: S.Aleykum Hocam.Akaid Dersinizi Dinlemiştim Aklıma Bir Soru takıldı Aklımdan Br Türlü Çıkmıyor Yardımcı Olurmusunuz ? Allah'ında İnsan Gibi Nefsi Ve Ruhu Varmıdır ?

Soran: Salih Gündüz - 03.04.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Ebu Hanife, el-Fıkhu'l-Ekber isimli kitabında der ki: 'Allah'ın Kur'ân'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Bunlar Allah'ın, keyfiyetini bilmediğimiz sıfatlarıdır.' Bu ifadeye göre Allah'ın nefsi vardır, denilir. Fakat bu 'nefis'ten maksadın ne olduğunu bilemiyoruz. Ebu Hanife'nin de belirttiği gibi nefis, Allah'a ait bir sıfattır. Yoksa insandaki ruh-beden bütünlüğündeki beden kısmı gibi bir şey değildir. Allah yarattıklarından münezzehtir, yücedir.

Allahu Teala Hicr Suresi'nin 28-29. ayetlerinde şöyle buyurur: 'Hani Rabbin meleklere 'Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine RUHUMDAN üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin' demişti.' Bu ayetteki ifade 'Allah'ın evi' ifadesindeki gibidir. Yani Kabe Allah'ın evidir, ruh da Allah'ın ruhudur. Yani Kabe'nin sahibi ve yaratıcısı Allah'tır, ruhun sahibi ve yaratıcısı da Allah'tır. Yüce Allah ruhu yaratmış ve şeref katmak için kendine nispet ederek 'benim ruhum' demiştir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası