ALLAH'IN KELAM SIFATI HAKKINDA

SORU: S.ALEYKUM ,ALLAH KELAM SIFATIYLA BİZZAT KENDİSİMİ KONUŞUR,YANİ KENDİ ZATINA AİT BİR KELAMLAMI KONUŞUR, YOKSA BİRŞEYİ VASITA KILIPDA O KELAMLAMI KONUŞUR ? ALLAH VASITA OLMADANDA KONUŞURMU ?

VE ALLAH'IN KONUŞMASINI BİZ CENNETE İŞİTECEZMİ ?
2.SORUM ALLAH'IN SIFATLARINA ALLAH DENİRMİ ?

Soran: salih gündüz - 07.04.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. 1. Allahu Teâlâ Nisa Suresi, 164. âyetinde şöyle buyurmuştur: 'Ve öyle peygamberler var ki onların ahvalini anlattık sana önceden ve Allah Musa ile de konuşmuştu.' Ayetin Arapçasındaki 'teklîmen' kelimesi, Allahu Teâlâ'nın Hz. Musa ile konuşmasının aracısız bir kelam olduğunu gösterir. Buradaki konuşmaktan maksat vahyetmek vs. değil bizzat konuşmaktır. Fakat Allah'ın kelam (konuşma) sıfatını yorumlayarak 'Doğrudan konuştuysa demek ki Allah'ın kendisinden sadır olan bir sesi vardır' denmez. Allah için konuşma nasıldır, bilemiyoruz. Fakat o yaratılmış olan ve insanların kullanmakta olduğu lisanları kullanmaktan münezzehtir. Eşarîler'e göre nefsî kelam işitilebilir, Maturidîler'e göre ise işitilemez.

2. Allah'ın sıfatlarına 'Allah' denmez. Örneğin 'alîm/bilen' Allah'ın ismidir, 'ilim/bilmek' ise sıfatıdır. Allah alîmdir, denir fakat Allah ilimdir, denmez. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası