ALLAH'IN RUHU VE CİNSİYETİ VAR MIDIR?

SORU: 1.Sorum Bizim Zatımızda Bulunan Ruh Gibi,Allah'ın Zatındada bize benzemeyen mahlukatın ruhuna benzemeyen Bir Ruh varmıdır ?
2.sorum Allah'ında Bize Benzemeyen,mahlukata benzemeyen şekilde bir cinsiyeti olduğunu söylemek doğrumudur,bu konuda imanımız nasıl olmalıdır.hiçbir şekilde Allah'ın cinsiyeti olmadığımı yoksa,bize benzemeyen bir şekilde cinsiyeti olabileceğinemi iman etmemiz gerekir. Bizim Allah'a İman konusunda Ölçümüz nasıl olmalıdır bu gibi soruları nasıl geri çevrilmeliyiz.Biliyorum çok UÇ Sorular Lakin aklıma geliyor.
3.Sorum ise Meleklerinde Cinsiyeti vs yeme içme gibi özellikleri yok Allah'ında yok Bu Konuyu nasıl anlamalıyız Muhalefetun lil havadis'e Sıfatına ters düşmüş olmuyormu.Bunu nasıl Anlamalıyız ?

Soran: Salih Gündüz - 09.04.2015

CEVAP: 1. 'bizim zatımızda bulunan ruh gibi' ifadesini kullandıktan sonra 'bize benzemeyen' ifadesini kullanmanız çelişkili bir durum ortaya çıkarmış. Özetle Allah parçalardan oluşmamıştır, monte ve karışım değildir.

2. Allah cinsiyetten münezzehtir. Bu mahlukata ait bir özelliktir. Allah mahlukatta olan özelliklerden münezzehtir. 'bize benzemez' dedikten sonra Allah'ı dilediğimiz şekilde vasıflayamayız. Allah'ı mahlukatta olan sıfatlarla vasıflamak tecsimdir, teşbih olma ihtimali vardır. Sakınmak zaruridir.

3. Biz Allah'ı, onun kendisini Kur'ân'da ve peygamberinin sahih sünnetinde vasıfladığı sıfatlarla vasıflarız. Bu vasıfların yaratılmışlardaki gibi olmadığına iman ederiz. Biz 'var'ız, Allah da vardır. Fakat Allah'ın var olmasıyla bizim var olmamız farklıdır. Aynı şekilde Allah cinsiyetten münezzehtir. Fakat melekler cinsiyetten münezzeh olmaksızın cinsiyetsiz olarak yaratılmıştır. Allah'ın cinsiyetinin olmaması tenzihtir, meleklerdeki ise Allah'ın tercihidir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası