İCMA, NASS, KÜFÜR VE TEKFİR MESELELERİ HAKKINDA BİRKAÇ SORU

SORU: Selamunaleykum ve rahmetullah

Ayet-i Kerimelerle ve hadislerle sabit olan bi hükümde bizim için gecerli olan ve almamiz gereken o hüküm konusunda yapılan icmaa' midir?

Allah Teala kitabi apacik indirdigini belirtirken hükümleri nasslarla belli olan konularda icmaa ne kadar onemlidir? Bunu alimleri tenkit etmek yada onemsememek icin soylemiyorum.

Bu gorusu benimseyemedim demek bizde vebal olusturur mu?

Biz falan alimin gorusunu benimseyemesek bundan mi hesaba cekilecegiz yoksa Allah'in kitabindan mi?

Küfür ameli isleyen bunu benimseyen ve savunan insana kafir demek bizim icin sakincali mi?

Eger o insana kafir diyemiyorsak muslumanda diyemeyiz bu halde ne diyebiliriz?

Cunku bizim onu bir sekilde belirlememiz lazim ki hudutlarimizi kalplerimiz korumak adina cizelim oyle degil mi?

Allah razı olsun.

Soran: Elif Özcelik - 10.06.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Bir konu hakkında ayet ve/veya konuya delil olabilecek güçte bir hadis olduktan sonra icma gerçekleşmesi beklenmez. İcma bir ayetin veya hadisin ifade ettiği mana (delalet) veya mütevatir olmayan bir hadisin sıhhati (subut) hususundaki ittifaktır. Eğer bir ayet veya hadisin ifade ettiği mana üzerine tüm ümmet ittifak etmişse, alimler arasında bu nassın neye işaret ettiği hususu ihtilaflı değilse o zaman bu delil katiyyet kazanır ve inkar eden kişinin küfrüne hükmedilir. Fakat bir ayetin ifade ettiği mana alimler tarafından faklı farklı anlaşılmışsa bu durumda kişi muteber alimlerden dilediğinin görüşünü tercih edebilir.

Eğer kendimiz Kur'ân'ın ve sünnetin Arapçasından hüküm çıkartabiliyor, ahkâm ayet ve hadislerine vakıf olup kendimiz hadislerin sıhhatine karar verebiliyorsak, nasihi mensuhu, umumu, hususu, tahsisi, takyidi, oluşmuş icmaları, nassların ifade ettiği manalar hususunda sahabenin kavillerini tespit edip bunlar arasında tercih yapabilecek ilmî yeterlilikteysek bu durumda müçtehit olmuşuzdur ki müçtehidin taklit etmesi caiz değildir, içtihat etmelidir. Değilse '...Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.' (Nahl, 43) ayetinin hitabına muhatap oluruz.

Kendisini Müslüman olarak isimlendirmekte olan bir kişinin dinden çıkmış bir kafir olduğunu iddia etmek, onun Müslüman olduğunu gösteren göstergelerden daha kuvvetli bir belirtiyle tespit edilebilir. Kişi Müslüman olduğunu söylediğinde, İslam'ın tüm hükümlerini, inanılması gereken her şeyini kabul ettiğini ifade etmektedir. Bu onun Müslüman olduğunun açık ve kuvvetli bir göstergesidir. Bu hükümlerden birini, bilerek ve kasten inkar ettiğini anladığımızda bu kişinin kafir olduğunu söyleyebiliriz. Sakıncalı olan durum kafiri tekfir etmek değil, Müslümanı tekfir etmektir. Bu sebeple tekfirde aceleci davranmama konusunda azami dikkat göstermeliyiz. Bununla beraber, kafir olduğunu kesin bildiğimiz kişileri tekfir edebiliriz. Şeriatte kafirin tekfirini engelleyen bir delil mevcut değildir. Şeriatın engellediği şey Müslümanı tekfir etmektir. Müslümanı tekfir etmeyi yasaklayan deliller, tekfirden önce çok dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmektedir. İnsanları tekfir etmekten kaçınmak için tevhidden ve tevhidi anlatmaktan taviz verilmemelidir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası