DECCAL'İN BİRŞEYLER YARATMASI VE HZ. İSA'NIN ÇAMURDAN KUŞ YARATMASINI NASIL ANLAMALIYIZ?

SORU: Yaratma sıfatı Sadece Allah'a ait olduğuna göre Kıyamete Yakın Deccalin Birşeyler Yaratmasını Ve Hz.İsa'nın Çamurdan Kuş yapıp yaratmasını nasıl anlamalıyız,Yaratırım Kelimesini kullanmasını Nasıl anlamalıyız ? Yaratma Sıfatı sadece Allah'a Mahsus değilmidir Haşa ?

Soran: Arif - 25.06.2015

CEVAP: 'Ey insanlar! Size bir temsil verildi, onu dinleyin: O Allah'tan başka yalvardıklarınız, onların hepsi bir araya toplansalar, bir sinek dahi yaratamazlar...' (Hacc Suresi, 73) 'Attığınız meniyi gördünüz mü? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?' (Vâkıa Suresi, 58-59) Bu ve diğer ayetlerden anlaşılan odur ki, Allah'tan başka mutlak yaratıcı yoktur.

Arapça'daki 'haleka=yarattı' fiili çoğunlukla 'min= -den, -dan' edatıyla beraber kullanılmıştır ve bununla genellikle bir varlığı bir şeyden yaratmak, var etmek kast edilmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Musa'nın elindeki asanın canlanmış olmasından bahsedilir. İbn Abbas ve benzeri bazı alimlere göre Sâmirî'nin yaptığı buzağı canlanıp bedenlenmiş, tuhaf sesler çıkartmış ve yürümüştür. Ayrıca Bakara Suresi 72-73. ayetlerde bahsedilen ve sureye ismini veren kıssada da bir ölünün diriltilmiş olmasından söz edilir. Başka diriltilme vakıaları da vardır.

Konuyla ilgili delillerin tahlilinden sonra ortaya çıkan sonuç şudur: Yoktan var etmek tamamen Allah'a aittir. Allah, herhangi bir numune olmadan, hiç kimse veya hiçbir şeyden yardım almadan yaratır. Onun yaratmasında ondan kaynaklanan bir eksiklik, bir kusur yoktur. O bir şeyi yaratmak için ona sadece 'Ol!' der, o şey de hemen oluverir. Öldürdükten sonra diriltmesi de böyledir. Bu manada yaratma ve diriltme sadece ve yalnız Allah'a aittir, kimse bu konuda ona ortak ve denk olamaz. Burada belirtilen hususların aynen insanoğlu tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bununla beraber burada kullanılan fiillerin bir kısmı insanlar hakkında kullanılmıştır.

'haleka=yaratmak' fiilini inceleyen dil bilimciler, bu kelimeye iki ayrı anlam yüklemişlerdir: yoktan var etmek, herhangi bir örneği, bir benzeri olmadan bir varlığı yaratmak manasında sadece Allah için kullanılır ve ondan başkası için kullanılması caiz ve mümkün değildir. Bu anlamıyla tek yaratıcı Allah'tır.

Allah'ın yarattıklarına bakarak, ona benzeyen bir varlığı ortaya koymak manasında bu fiili insanlar hakkında kullanmak mümkündür. Bu manada insan da yaratabilir. Bu yaratma bir şeylerin şekil değiştirmesini sağlayarak başka bir şey meydana getirmek manasındaki yaratmadır, mutlak manada yoktan var etme anlamında değildir.

İnsanlar tarafından yapılmış canlılara hayat verme ise mutlak yaratıcı olan Allah'ın fiilidir. Bu bir bakıma mucizeye bakış açımızla doğru orantılı bir konudur. Mucize kulun elinde meydana gelse de bunun mutlak yaratıcısı Allah'tır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası