HAVA PARASI (TOZ PARASI) ALMAK VE VERMEK CAİZ MİDİR?

SORU: iş devri esnasında yapmış oldugum masrafı karşı taraftan talep ettim kabul etti almam dogrumudur hava parası almak uygunmudur

Soran: hasan öztürk - 29.07.2015

CEVAP: Bir iş yerini kiracı olarak kullanmakta olan kişi, verdiği kira karşılığında mülkün kullanım hakkını elde etmiş olur. Hanefi mezhebine göre mücerret hakların satımı caiz değildir. Buna göre bu iş yerini kullanma hakkından, başkası lehine feragat eden kişi, Hanefi mezhebine göre, kendisi lehine hakkından feragat etmiş olduğu kişiden (yani yeni kiracıdan) bir bedel talep edemez.

Diğer 3 mezhepte hakların satışı caiz olduğundan, kira akdi devam ediyorken, eski kiracının yeni kiracıdan hava parası veya toz parası tabir edilen bedeli alması caizdir. Kira akdi sona erdikten sonra bunu talep edemez. Çünkü artık kiralama hakkı kendine ait değildir. Kişi kendine ait olmayan bir şeyi satamaz.

Eğer mevcut kiracı, iş yerindeki mal ve malzemelerin hepsini veya bir kısmını yeni kiracıya satıyorsa, yani iş yeri içerisindeki söz konusu mal ve malzemelerin mülkiyeti yeni kiracıya geçiyorsa, yeni kiracıdan istediği kadar bedel talep etmesi caiz olur. Bu durumda kendisine ait olan kiralama hakkını değil, iş yeri içerisindeki malzemeleri satmış olur. Bu malzemelerin satışında, iki taraf rızalarıyla anlaşma yaptıktan sonra, istedikleri bir fiyatta anlaşmalarında, ister aşırı pahalı olsun ister aşırı ucuz olsun herhangi bir sakınca yoktur. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası