AYETLERDE BAHSEDİLEN ALLAH'IN ELİ, YÜZÜ, GÖZÜ VE NEFSİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

SORU: Selamun Aleykum Hocam...
Derslerinizi internetten Takip ediyorum.Size Sormak İstediğim Sorum Vardı İnşaallah Bir Bakarsanız Çok Sevinirim Hocam...


Kur'an'ı Kerim'de Allah'ın El,göz,yüz Vs Ayetlerinden Söz ediliyor.Elbetteki Bunların Bizimki Gibi Etten,Kan'dan,Kemikden Mahlukattaki Gibi Uzuvlardan Değil.Ancak Şu Şekilde Uzuvdandamı Oluşmaz Allah Azze Ve Celle ? Bizim Gibi Et,kemik vs Şeklinde değil Ama Kendine Yakışır Bir Şekilde Uzuvlardan Oluşurmu ? Yoksa O şekil dedemi Oluşmaz ?

Soran: Sizi Seven Bir Misafir - 11.08.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. İmam Tahâvî (ra) 'el-Akîdetu't-Tahâviyye' ismi verilen meşhur eserinde şöyle der: 'Yüce Allah kısımlara, parçalara ayrılmaz, kısım, parça, cüz, organ ve azaları yoktur.' Buna göre Ehli Sünnet, Yüce Allah'ın parçalardan ve uzuvlardan oluşmadığı hususunda ittifak halindedir. Yüce Allah'a, keyfiyeti bilinmeyen bir uzuv nispet etmekle keyfiyeti bilinen bir uzuv nispet etmek arasında fark yoktur.

Nitekim Ebû Hanîfe (ra) de 'el-Fıkhu'l-Ekber' isimli kitabında 'Allah'ın Kur'ân'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Bunlar Yüce Allah'ın keyfiyetini bilmediğimiz sıfatlarıdır.' demiştir. Ebû Hanîfe (ra) burada, el, yüz ve nefsin birer sıfat olduğunu söylemekle Yüce Allah'ı uzuvlardan ve parçalardan tenzih etmiştir. Fakat sıfat olduğunu belirttikten sonra, tevil edilmesinin yanlışlığını da belirtmiştir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası