İSLAM'DA CEMAAT OLMANIN GEREKLİLİĞİ

SORU: Soru 1: Ülkemizde yıllar içinde ortaya gelmiş birbirinden içeriği ve boyutu farklı cemaatler var.En büyük sıkıntı; içine girdiğiniz cemaat kendisine tam itaat istiyor.Dinimize uygun olmadığını düşündüğünüz fillerine karşı geldiğinizde dışlanıyorsunuz.Fakat tek kalmak uygun bulunmayıp, cemaatin gerekliliği herkesçe ittifak ediliyor ve tavsiye ediliyor.Hem bir cemaat içinde kalıp hemde farklı fikirlerimize rağmen dışlanmadan, kök salabilmek ve dini çalışma yapabilmek için hangi yöntemleri tavsiye edersiniz.
Soru 2 : Bir vesile ile tanıştığınız ve dahil olduğunuz bir cemaatin gittiği fikir ve faaliyetlerinin dine uygun yönde gitmediğini anladığınızda , o cemaatten ayrılıp yeni bir cemaat aramak mı gerekir. Yada her şeye rağmen o cemaatin içinde yanlışlarını görmezden gelip sebat göstererek kalmaya devam mı etmek gerekir.

Soran: Metin Ekinci - 22.08.2015

CEVAP: Cevap 1: Mevcut şartlarda bir cemaate girmek, bir halifeye biat etmek değildir. Cemaate giren kişi cemaate girerken bir söz vermiş ve cemaatten de söz almış olur. Bu söz cemaatten cemaate değişebileceği gibi, kişiden kişiye de değişebilir. Bu sebeple kişi öncelikle kendine en uygun cemaati tespit etmek üzere bir araştırmaya girmelidir. En uygun olduğunu düşündüğü cemaate girerken, cemaatle sözleşirken, çerçevesi tamamen belirlenmiş şartlar belirlemeli veya cemaatin sunmuş olduğu şartları iyice anlamalıdır. Kişi bu şartları kabul eder ve cemaate girdiğine dair irade beyanında bulunursa, vermiş olduğu söze sadık kalmalıdır. Cemaat liderinin vefat etmesi, cemaatin fikirlerini değiştirmesi, ferde İslami faaliyet alanı bırakmaması vs. gibi, cemaate giriş sözleşmesinde bulunan maddelere aykırılık olması halinde, kişi cemaatini uyarmalıdır. Kendisinin yapması gerekenleri yapmasından sonra eğer cemaat kendini düzeltmiyorsa o zaman sözleşmeyi cemaat tek taraflı olarak bozmuş olur ki bu durumda cemaatteki kişiye tek taraflı karar verme hakkı doğar.

'Dinimize uygun olmadığını düşündüğünüz fillerine karşı geldiğinizde dışlanıyorsunuz.' demişsiniz. Bu tür bir özelliği olan cemaatte bulunmamalısınız veya uygulamalarının İslamîliğini ispatlamalarını kendilerinden talep etmelisiniz. Kim bilir belki de yaptıkları dine uygundur fakat siz bunu bilmiyorsunuzdur.

Cevap 2: Bir vesile ile tanıştığınız ve dahil olduğunuz bir cemaatin gittiği fikir ve faaliyetlerinin dine uygun yönde gitmediğini anladığınızda gücünüz yettiği kadar cemaati düzeltmek için çalışmalısınız. Öyle ya, size o kadar emekleri geçmiş. Fakat artık bu hataların düzeltilmeyeceğine kesin kanaat getirdiğinizde ve yapılan faaliyetler ile fikirlerinin, Ehli Sünnet içerisinde bir karşılığını bulamıyorsanız geç kalmadan o cemaati terk etmeli, sonrasında da 1. sorunun cevabında belirttiklerimizi yeniden yapmalısınız.

%100 size uyan bir cemaat bulmanız mümkün değildir. Muhtemelen cemaatlerdeki fertlerin birçoğu cemaatlerinin uygulamalarını ve fikirlerini tamamen kabullenmiş değildir. Bu durumda size göre en az hatalı olan cemaati tercih etmelisiniz. Yoksa yalnız kalacağınız muhakkaktır. Dua edin. 'Ey iman edenler! Eğer Allah´tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış (furkan) verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.' (Enfâl Sûresi, 29) Allah en iyi bilendir.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası