ALLAH DOSTLARI (EVLİYAULLAH) KERAMET OLARAK GAYBI İŞİTİP, GÖRÜP, BİLEBİLİR Mİ?

SORU: s.aleykum ben sizi internetten takip ediyorum.Bir sorum olacaktı.Bazi Tarikatci kardeşlerimiz Allah isterse Bir süreliğine Herşeyi işitme Ve Görme'yi Evliya'ya Veya Bir peygambere Verir diyor.Allah böyle bir kabiliyeti Bir peygamberine veya Bir Evliya'Ya verir mi ?

Soran: Tarikatci - 21.09.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Bizler Ehli Sünnet ve'l-Cemaat olarak kerameti hak ve mümkün görürüz. Fakat keramet derken yaratılmış birinde yaratıcının özelliklerinden birinin olmasını kast ediyor değiliz. Keramet Allah'ın, kuluna ikramıdır. Bu ikram Allah'ın, sıfatlarını kuluna vermesi şeklinde cereyan etmez. Bunu iddia eden kişi Allah'a ortak koşmuştur, bilerek yapmışsa dinden çıkmıştır ve tevbe edip İslam'a girmesi gerekmektedir.

Allah bazen kullarına, diğer insanlar açısından gayb olan birtakım bilgileri bildirebilir. Bu eğer bir peygambere bildirilmişse mucize, bir veliye verilmişse keramettir. Kıyamet alametlerini bildirmesi mucizeye örnektir. Kişinin rüyasında bir şey görmesi ve bunun apaçık ortaya çıkması ise gaybi bir bilginin bir kula ilham edilmesidir ki, günlük hayatta birçoğumuzun yaşadığı bir durumdur. Kişi kendiliğinden gayb ve müşahede alemine vakıf olduğunu iddia ederse bu Allah'ın sıfatını kendine vermektir. Allah dilediği bilgiyi dilediği kuluna bildirir fakat 'Falanca kişi gaybı bilir' demek haramdır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası