ŞİA'NİN İNANCI VE ŞİİLERİN TEKFİR EDİLMESİ MESELESİ

SORU: Birtakım Şii'lerin sahabe Küfür be bugz ettiklerini ve sahabeye tekfir bile ettiklerini görüyoruz.

İmam tahavi akidetul tahaviye diye isimlendirilen eserinde şöyle der 'Allah rasulünün s.a.v. ahsabini severiz. Onların hiçbirinin sevgisinden ifrata gitmeyiz. Onların hiçbirinden teberri etmeyiz. Onlara bugz eden ve onları hayirdan başka bir şey ile anan kimselere bugz ederiz. Biz sahabe-i kiram'ı ancak hayırla yâd ederiz. Onlara muhabbet beslemek dindir, imandir, İhsandir. Onlara bugz etmek, küfürü, nifaktir, ve tugyandir.'

Ayrıca sahabeye tekfir etmek kurana karşı gelmektir çünkü kuran bir çok ayetinde Allahın sahabeden razi olduğunu onları cenneti vaad ettiğini biliyoruz.
Siilerin birtakimi bedâ inancina sahip veyahut kuran degistirildigine inananlar var ..
Bunlar küfürse ve zarurati diniye meselerinde ehli Kıble olmaktan çoktan ciktiklari halde tekfire engel varmidir? Varsa hangisinde ve neden?

Soran: Misafir - 10.10.2015

CEVAP: Öncelikle kimleri kast ettiğimizden emin olmalıyız: İranlıları mı kast ediyoruz yoksa Şiileri mi? Eğer Şiileri kast ediyorsak, ehli sünnet olarak biz onları dalalet ehlinden, bidat fırkalardan yani sapıklardan olarak görüyoruz; tekfir etmiyoruz. Tekfir etmeyişimizin sebebi onların küfür sözü söylemiyor olmaları veya akidelerinde bozukluk olmaması değildir. Bilakis akideleri bozuktur, sapık ve bidat ehlidirler. Bu sapık, bozuk akidelerini fasit tevillerle yorumladıkları birtakım ayet ve hadislere dayandırmaları, bizim onları tekfir etmemize engel olmaktadır. Örneğin ehli sünnet ittifak etmiştir ki 'Kur'ân mahluktur' diyen kafir olur. Buna rağmen bu görüşü savunan Mutelize tekfir edilmemiştir, ehli bidattan görülmüştür.

Özetle ehli sünnet dışındaki tüm fırkalar sapıktır, dalalettedir. Fakat ehli sünneti diğerlerinden ayıran en büyük özellik, kendi gibi düşünmeyenleri tekfir etmemesidir.

Eğer Şiiler derken günümüzde İran'da yaşayan halkı kast ediyorsanız, onların tekfiri konusunda toplumun inancına vukufiyet şarttır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası