TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER MESCİD-İ DIRAR MIDIR? DIRAR MESCİDİNİN HÜKMÜ NEDİR?

SORU: es selamu aleykum ve rahmetullah ve barakatühü hocam bugunki camiler mescidi dırarmıdır ?? oluyorkı bazen evımızde olmuyoruz dışarda oluyoruz..yolda herhangi bır camıde namazımızı kendi basımıza eda etsek bir sıkıntı olurmu..selametle kalın hocam.

Soran: ömerbinhattap - 18.10.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: 'Bir de zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve 'İyilikten başka bir şey istemedik' diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.' (Tevbe Suresi, 107-108)

Bir mescidin mescid-i dırar olup olmadığı, onun ne üzere bina edildiğine bağlıdır. Eğer bir mescid takva üzere bina edilmişse, sonrasında kafirlerin, münafıkların, tağutların kontrolüne geçmesi o mescidi, mescid-i dırar yapmaz. Tersinden bakacak olursak, fitne, fesat, gösteriş, müslümanları bölmek vs. amaçlarla bina edilmiş olan bir mescid, mescid-i dırardır. Takvalıların kontrolüne geçmesi, o mescidi, takva mescidine dönüştürmez.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bir mescid şu sebeplerden biri veya birkaçı için bina edilmişse orası dırar mescididir:

1. Müslümanlara herhangi bir yolla zarar vermek,
2. Riya ve gösteriş,
3. Böbürlenmek,
4. Allah'ın rızasından başka herhangi bir amaç,
5. Pis para kullanmak,

sebeplerinden biri veya birkaçı için inşa edilmişse o mescid dırar mescididir. Dırar mescidi, namaz kılmak için mekan olarak kullanılamaz. Oralarda kılınan namazlar ister cemaatle ister tek başına kılınmış olsun batıldır, iade edilmelidir. Yaşadığımız topraklarda dırar mescidleri bulunduğu gibi takva mescidleri de çoktur. Dırar mescidinden başka yerde namaz kılma imkanımız yoksa o takdirde yolda, kırda, bayırda kılmak gerekmektedir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası