SAHURDA İMSAK VAKTİNDE ABDULAZİZ BAYINDIR MI DOĞRUDUR, DİYANET Mİ?

SORU: Sahurda imsak vakti olarak hangi vakti baz alacağız?

Soran: Misafir - 13.07.2013

CEVAP: Birkaç yıldır ortaya atılmakta olan namaz vakitleri sorununda birçok müslüman tereddüt etmektedir. Konuyla ilgili olarak şu hadisin yeterli olduğu kanaatindeyiz: Urve b. ez-Zubeyr, Hz. Âişe'nin (radıyallahu anhuma) kendisine şöyle haber verdiğini nakletmiştir: 'Müslüman kadınlar mırt adı verilen örtüye bürünerek Hz. Peygamber (sav) ile birlikte sabah namazını kılarlardı. Namaz bitince evlerine dönerlerdi. Gecenin karanlığından ötürü kimse onları tanımazdı.' (Buhari, Namaz [Salâh], bab: 13, hn: 372; Namaz Vakitleri [Mevâkîtu's-Salâh], bab: 27, hn: 578; Müslim, Mescitler [Mesâcid], bab: 40, hn: 230, 231, 232; Tirmizi, Namaz Babları [Ebvâbu's-Salâh], bab: 116, hn: 153; Ebû Dâvûd, Namaz [Kitâbu's-Salâh], bab: 8, hn: 423; İbn Mâce, Namaz [Kitâbu's-Salâh], bab: 2, hn: 669; Nesâî, Vakitler [Kitâbu'l-Mevâkît], bab: 23, hn: 545, 546)

İmam Mâverdî meşhur tefsirinde sahur vaktinin zamanıyla ilgili görüşleri verirken, Bakara Suresi, 187. ayetindeki 'beyaz iplik' ifadesinden 'Güneş'in doğmasından önceki Güneş ışınları'nın kast edildiği görüşünün yanlış olduğu hususunda İslam Ümmeti'nin icma ettiğini belirtir. (Tefsîru'l-Mâverdî, I, 246, Bakara Suresi 187. ayetin tefsiri) Dolayısıyla orucun başlaması için ortalığın aydınlanması gerektiği görüşünün yanlış olduğu hususunda bütün Müslümanlar ittifak etmiştir.

İlaveten bu konuda internet üzerinden yapmış olduğumuz araştırma sonucunda TC Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplamalarını diğer kurumlardakilerle mukayese etmeye çalıştık. İstanbul için 15 Temmuz 2013 Pazartesi gününe ait namaz vakitleri muhtelif kurumlara göre şöyledir:

KURUMİMSAKGÜNEŞÖĞLENİKİNDİAKŞAMYATSI
TC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI03:4205:3813:1717:1320:4422:30
RÂBITATU'L-ÂLEMİ'L-İSLÂMÎ03:4305:4313:0917:0820:3422:27
UMMU'L-KURÂ ÜNİVERSİTESİ03:3405:4313:0917:0820:3422:04
KARAÇİ ÜNİVERSİTESİ03:4305:4313:0917:0820:3422:35
MISIR ARAŞTIRMA KOMİSYONU03:2905:4313:0917:0820:3422:31

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası