İHSAN ŞENOCAK MÜRCİE MİDİR?

SORU: Bildigimiz gibi Ihsan Senocak AKPli ve Erdogani destekliyor bunun hükmü nedir ?

Soran: Anonym - 05.12.2015

CEVAP: Mürcie imanın yanında günahın hiçbir zarar vermeyeceğini iddia eder, Allah'a itaat ve ibadetlerin çok da gerekli olmadığına inanır. Zannedilenin aksine tekfirde ihtiyatlı olanlar için kullanılan bir ıstılah değildir. Kişi hayatı boyunca birçok kişiyi tekfir ettiği halde harici olmayabilir ve yine aynı şekilde hiç kimseyi tekfir etmediği halde mürcie de olmayabilir. Hariciliğin ve mürcieliğin, tekfirle doğrudan ilgisi yoktur.

İhsan Şenocak'ın bu mürcie akidesinde olduğuna dair bir bilgimiz yok. AKP'yi desteklemesi noktasındaki açık beyanatlarını hoş görmüyoruz. Bir ilim ehlinin, yöneticilerin politikalarını desteklemesinin; İslam devleti olmayan bir ortamda, mevcut rejimi Müslümanlar gözünde meşrulaştıracağını düşünüyoruz ve bunun böyle olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Ayrıca oy vermenin gerekliliğine dair görüşü son derece zayıf istidlallere ve kıyas meal farıklara dayanmaktadır. Bu görüşlerini ve diğer bazı görüşlerini reddediyoruz. Allah en doğrusunu bilendir.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası