TEKFİRCİLER TEKFİR EDİLİR Mİ?

SORU: Tekfircileri tekfir edebilirmiyiz.

Soran: Ömer faruk - 08.12.2015

CEVAP: Bir Müslüman bir Müslüman'a 'Ey kafir' veya 'Ey Allah düşmanı' derse o sözün havada kalmayacağına, iki taraftan mutlaka birine gideceğine dair sahih hadisler kaynaklarımızda mevcuttur. Bu hadislerin şerhinde ulema der ki: Kişi karşısındakini ya bir delille tekfir eder ya da Müslüman olduğunu bilir ve buna rağmen delilsiz tekfir eder.

1. Eğer bir delile dayanarak tekfir ediyorsa o zaman hata etse de söz kendisine dönmez, çünkü -doğru veya yanlış- bir delili vardır. Bu şekilde, bir delile tabi olarak velev ki yanlış bir görüş sahibi olsun, kişi tekfir edilemez.

2. Eğer Müslüman olduğu halde bir kişiyi tekfir etmeyi helal görerek tekfir ederse bu durumda haramı helal görmüştür, kafir olur.

Buna göre bizi tekfir eden kardeşlerimiz eğer bir delile dayanarak, zahirimizde gördükleri bir halden dolayı dinden çıkmış olduğumuz kanaatine varıp buna göre tekfir ediyorlarsa, onların tekfiriyle bizim kafir olmadığımız gibi kendileri de tekfir edilmez. Kalpleri Allah'a kalmıştır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası