İMAM ŞAFİİ'YE GÖRE BİR ERKEK, ZİNA ETTİĞİ KADININ KIZIYLA EVLENEBİLİR Mİ?

SORU: S.a bazı ataist lerin sorduğu soruyu selefiler soruyor imam şafinin zinadan doğan çocukla evlenilir diye görüşü olduğunu söylüyorlar ve bundan dolayi sapik diyorlar meselenin aslı nedir...

Soran: Mesut Turan - 16.12.2015

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Öncelikle selefilerin İmam Şafii'ye sapık demedikleri herkesçe malumdur. Eğer sapık diyen varsa o kişiler kendilerine selefi diyen fakat esasında selefi olmayan birileridir.

(Buradaki açıklamalarımız Şafii mezhebinin içtihatları esas alınarak yapılmıştır.) Fıkhî mezhepler devletin hukukunu tespit eden ekollerdir. Bu sebeple bu mesele, bir devletin uygulayacağı hukuk açısından değerlendirilmelidir. Kişiler zina ettiklerinde bu zina akrabalık açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Zina eden kişiler birbirlerine mirasçı olamadıkları gibi, birbirlerinin akrabaları da olmazlar. Örneğin kadının annesi, zina ettiği erkeğin kayın validesi sayılmaz. Hal böyle olunca bir erkeğin, zina etmiş olduğu kadının annesiyle evlenmesinin önünde herhangi hukuki bir engel kalmamış olur. Zinadan doğan çocuk da hukuken biyolojik babaya nispet edilmez, annesine nispet edilir. Bu sebeple doğan kız, biyolojik olarak babası olan adamın hukukî kızı değildir. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti çıkartıldığında bu adam kızın hiçbir akrabası olarak görülmez. Devlet kurumlarında babası olarak görülmeyen bir adamla evlenmelerinin önünde hukuken bir engel yoktur.

Nisâ Suresi'nin, evlilik mahremiyetlerinden bahseden 23-24. ayetlerinde 'Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.' buyrulmuştur. Bu ayette kızlardan bahsedilmiştir fakat zinadan doğan kız, 4 mezhebe göre biyolojik babasında nispet edilmez. Bu sebeple İmam Şafii ile beraber İmam Malik de erkeğin, zinadan doğan biyolojik kızıyla evlenmesini hukuken mümkün görmüştür.

Selefiler İmam Şafii'ye laf söylemeden önce bu evliliğin caiz olmadığına dair delil getirsinler; Allah'a el, ayak, göz, bacak nispet etmelerindeki tecsimleriyle uğraşsınlar. vesselam...

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası