TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

SORU: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Geçenlerde facebook ta yazar çizer bir hocamız şöyle demiş: 'Teravih namazının 20 rekat kılınması zayıftır, 8 rekat kilinmalidir... Hocam, 3 mezhep 20 rekatın, Maliki mezhebi 30 küsür rekat kılınmasının sünnet olduğunu beyan etmiş... 4 mezhebin görüşünü zayıf gören akıl, hangi delil ile istidlalde bulunarak bu kanıya varmıştır?

Soran: misafir - 19.06.2016

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Hanefi, Şafii ve Hanbeli alimlerin çoğu ve İmam Malik'in bir görüşüne göre teravih namazı 20 rekattır. Peygamber Efendimiz'in (sav) vitir hariç 20 rekat teravih kıldığı yönündeki rivayetten ve sahabe uygulamasından hareketle teravihin 20 rekat olduğu görüşü benimsenmiştir.

1. Peygamber Efendimiz'in (sav) 20 rekat teravih kıldığına dair rivayetler, ulaşabildiğimiz kadarıyla zayıftır. Zayıf olmakla birlikte, Hz. Âişe'nin (ra) -sahih yollarla nakledilmiş olan- şu sözüne de aykırıdır: 'Peygamberimiz (sav) Ramazan içinde ve diğer günlerde 11 rekattan fazla namaz kılmamıştır. Önce 4 rekat kılardı ki, ne kadar güzel ve ne kadar uzun olduğunu sorma. Sonra bir 4 daha kılardı ki, bunların da ne kadar güzel ve ne kadar uzun olduğunu sorma. Bunlardan sonra 3 rekat daha kılardı.' (Buhari, Müslim) Hadisin bazı rivayetlerinde sabah namazının sünnetinin de dahil olduğu 13 rekat namazdan bahsedilir ki, ikisi aynı manaya gelmektedir. Dolayısıyla teravih namazının 20 rekat olduğuna dair Peygamber Efendimiz'in kendi uygulamasından bir delil bulunmamaktadır.

2. es-Sâib b. Yezîd der ki: 'Biz Ömer b. el-Hattâb (ra) zamanında 20 rekat namaza ilaveten vitr kılardık.' İmam Nevevî (ra) bu rivayetin senedinin sahih olduğunu söylemiştir. İmam Mâlik (ra) de Muvatta'da benzer nakillerde bulunmuştur. (Bkz. Nasbu'r-Râye, II, 153-154)

Özetle teravih namazının 20 rekat kılınması Peygamber Efendimiz'in (sav) uygulamasına değil, Hz. Ömer (ra) zamanındaki sahabe uygulamasına dayanmaktadır. 4 mezheb imamımız da 20 rekat görüşünü kabul etmiş, İmam Malik'ten (ra) nakledilen diğer bir rivayete göre ise kendisi teravihin 34 rekat olduğu görüşündedir. Ümmetin genel kabullenmesi de aynı şekilde 20 rekat üzere sabit olmuştur. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası