KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜDÜR VEYA KELAMIDIR DENİR Mİ

SORU: Selamunaleykum hocam, Kur'an Allah'ın sözüdür demek doğru mudur? Kur'an Allah'ın kelamıdır sözüyle aynı manaya gelir mi?

Soran: Allah'ın kulu - 18.08.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Allah-u Teala Tevbe Suresi'nin 6. ayetinde şöyle buyurmaktadır: 'Ve eğer müşriklerden bir kimse senden aman dilerse artık ona aman ver. Tâ ki, Allah'ın kelâmını dinlesin. Sonra onu emin bulunduğu mahalle ulaştır. Çünkü onlar şüphe yok ki, bilmez bir kavimdir.' Allah'ın kelamı ile Allah'ın sözü ifadeleri aynı anlamlarda kullanılır. Bundan maksad şudur: Allah-u Teala'nın kendine has bir kelam sıfatı vardır. Bu sıfatının Arapça tecellisi olan Kur'ân-ı Kerîm'e mecazen Allah'ın kelamı denir. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası