KAN ABDESTİ BOZAR MI?

SORU: Kan namaz abdestini bozar mı? Bozuyorsa delili nedir?

Soran: Nebevi Hareket Derneği - 25.10.2016

CEVAP: Tuvalet ihtiyacının giderilmesi durumunda abdestin bozulacağı, nass ile sabittir (Bkz. Maide, 6; Nisâ, 43). Hanefiler bu hükmü, 'temizlenmesi gereken bir miktardaki necasetin, vücuttan çıkmış olması' illetine bağlayarak, vücuttan necaset çıktığında abdestin bozulacağına hükmetmiştir. Bunun delili kıyastır. Bu sebeple vücudun neresinden necaset çıkarsa abdest bozulur. Kan da necistir.

Şafiiler ise necasetin ön ve arkadan çıkmasını şart koşarlar. Bu sebeple vücudun diğer yerlerinden çıkan kan, iltihab, kusuntu vs. gibi şeyler abdesti bozmaz. Allahu A'lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası